Kalecik Türk devri yapıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ankara iline bağlı bir ilçe olan Kalecik, coğrafi olarak ticaret yollarının üzerinde kurulması ve Kızılırmak havzası içinde verimli, sulak arazilere sahip olması sebebiyle yerleşme için uygun şartlara sahiptir. Bu şartlar içinde, Kalecik'te çok sayıda yapının inşa edildiğini görüyoruz. Bu çalışmada zaman sınırlaması, ilk Türk yapısının görüldüğü 13. yüzyıldan itibaren başlar. Devamında Osmanlı döneminin tamamını kapsarken, Cumhuriyet döneminde 1930'lu yıllara kadar olan süreci içine alır. Tarih olarak 1930'lu yılların seçilmesinin nedeni, geleneksel yapım tekniklerinin anıtsal mimaride en son görüldüğü örneklerin bu tarihe kadar gitmesinden kaynaklanır. Yaptığımız çalışma, üç aşamada tamamlanmıştır. İlk olarak araziye çıkılarak yapıların tespiti sağlanmıştır. İkinci aşamada kütüphane ve arşiv çalışması yapılarak konuyla ilgili kaynak taramasında bulunulmuştur. Son olarak, tespit edilen yapılar, sanat tarihimizin bilimsel metotlarına uygun olarak yapım tekniği, malzeme, süsleme gibi unsurlar dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmamız sırasında, merkez ve köyler dâhil edilerek, günümüze kadar ulaşabilen on adet cami, iki adet türbe, bir köprü ve bir hamam, bir adet küçük ölçekli kale ve beş adet de çeşme tespit edilmiştir. Bununla beraber günümüze ulaşamayan ancak kaynaklarda adı geçen yapılardan da bahsedilmiştir. Ankara'nın Kalecik İlçesi'nin Türk sanat tarihimiz açısından önemli bir mimari mirasa sahip olduğu ve yapıların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kalecik, a district of Ankara province, has appropriate conditions for settlement since it has been established on trade routes geographically and it has fertile and wet lands within the Kızılırmak basin. It is observed that a number of buildings have been constructed in Kalecik under these conditions. Time limitation of this study starts with the 13th century when first Turkish artifact has been found. Consecutively it covers the whole of Ottoman era and the period until 1930s of Republic era. 1930s were chosen to be the end of the studey period as it is the time when traditional construction techniques were last seen in monumental architcture samples. The study was completed in three stages. First, we went to the land and detemined the artifacts. Second, library and archieve studies were carried out and source reviews in regard to the subject were done. Finally, the detected artifacts were analysed by taking into consideration the factors such as construction technics, materials and trimming in accordance with the scientific methods of our art history. The center and villages of the district were included in the study and ten mosques, two shrines, one bridge and one Turkish bathroom, one small castle and five fountains that could survive until today were found. Moreover, artifacts that could not survive until today but mentioned in sources were also mentioned. It was concluded that Kalecik District of Ankara has a very important architectural heritage with regard to Turkish art history and it is necessary that these artifacts are transferred to the next generations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ankara, Kalecik, Camiler, Mosques, Yapılar, Buildings

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çağlar, Y. (2008). Kalecik Türk devri yapıları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.