Nisârî ve Fihrist-i Şâhân'ı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Klasik Türk edebiyatında, Osmanlı padişahlarını tanıtmak üzere yazılan ve Fihrist-i Sâhân adı ile anılan manzum eserlerin sayısı azdır. XVII. yüzyıl sair ve tarihçilerinden olan Nisârî’nin de bu amaçla yazdığı bir Fihrist-i Sâhân’ı vardır. Manzume Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’den IV. Mehmed’e kadar gelen padişahları içermektedir. Bu yazıda Nisârî ve manzumesi üzerinde durulmuştur.
In classical Turkish literature, the number of the verse books named “Fihrist-i Sahan (Index of the Kings)” written in order to introduce the Ottoman Kings are not enough. Nisarî, one of the poets and the historians of the XVII th century, has such a verse book. This book contains the Ottoman kings from Osman Gazi, founder of the Ottoman state, to Mehmed IV. This article has predominantly dealt with Nisarî and his historical verse book.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/72

Anahtar Kelimeler

Nisârî, Divân şiiri, Ottoman Sultans, Divân poetry, Osmanlı Padişahları, Fihrist-i Şâhân

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bektaş, E. (2011). Nisârî ve Fihrist-i Şâhân'ı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (26), 9-24.