Multipl sklerozda devinime ilişkin kortikal potansiyeller

dc.contributor.advisorAkpınar, Zehra
dc.contributor.authorAkça, Aysun Hatice
dc.date.accessioned2018-04-04T11:31:32Z
dc.date.available2018-04-04T11:31:32Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÖnceden "Beyaz cevher hastalığı" diye nitelenen Multiple Skleroz (MS)'da özellikle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile kortikal tutulumun da olduğu belirlenmiştir P300, CNV çalışmalarının yapıldığı MS'de Devinime İlişkin Kortikal Potansiyel (DİP) çalışmasının yapıldığına literatürde rastlanmamıştır Bu çalışmada 44 RRMS'li ( 25'i, % 57'si; kortikal tutulumlu, 19'u % 43'ü kortikal tutulum olmayan ) hastada DİP kayıtlaması yapılmıştır. Elde edilen potansiyellerin latans ve amplitüd değerleri, 44 normal kontrol olgusunun latans ve amplitüd değerleri ile karşılaştırılmıştır İstatistik sonuçlarına göre normal kontrol olgularında, karşı hemisferik kayıtlamalarda dominant el devinimi ile tetikleme sonucu elde edilen Motor Potansiyel (MP) amplitüdü, dominant olmayan taraf tetiklemelerine göre daha düşük bulunmuştur ve bu da fizyolojik olarak kabul edilmiştir ( p< 0,05). RRMS'lilerde latans uzamaları dikkati çekmiştir. Latans uzaması özellikle MP ? tetikleme potansiyeli latansı için belirgindir ve istatistiki olarak anlamlıdır ( p< 0,05 MRG'ye göre kortikal tutuluşu olan MS'liler ve kortikal tutuluşu olmayanların amplitüd ve latans değerlerinin birbirinden farklı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu MRG olarak lezyon olmasa bile olası işlevsel düzeydeki kortikal bozuklukların elektrofizyolojik yansıması olarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn Multiple Skleroz (MS) entitled as ?white matter disease? before, had been determined especially cortical involvement with Magnetic Resonance Imaging (MRI) technique. Any information about the practice of Movement Related Cortical Potential (MRCP) study in MS that P300, CNV studies have been done hadn?t been found in literature. MRCP recording in 44 patient having RRMS (While 25 of them `57 percent? have cortical involvement, 19 of them ?43 percent? do not have cortical involvement) had been done in this study. Lateness and amplitude values of potentials obtained had been compared with lateness and amplitude values of 44 normal control cases According to statistical results in normal control cases, Motor Potential(MP) amplitude being obtained the trigger result with dominant hand movement in contralateral hemispheric records had been found lower than nondominant hand triggers, and also this had been accepted as physiological (p< 0,05). Lateness extensions in RRMS patents had captured attention. Lateness extension, especially MP ? is explicit for trigger potential lateness and meaningful statistically (p< 0,05 There is no difference between lateness and amplitude values of MS patients not having and having cortical involvement according to MRI. Even though this finding is not a lesion as MRG, it had been evaluated as the electrophysiologic reflection of cortical disorders on the likely functional level.en_US
dc.identifier.citationAkça, A. H. (2008). Multipl sklerozda devinime ilişkin kortikal potansiyeller. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/10129
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectMultiple sclerosisen_US
dc.subjectRelated cortical potentialen_US
dc.subjectÇoklu sklerozen_US
dc.subjectİlşkin kortikal potansiyelen_US
dc.titleMultipl sklerozda devinime ilişkin kortikal potansiyelleren_US
dc.title.alternativeMovement related cortical potentials in multiple sclerosisen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
229880.pdf
Boyut:
3.13 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: