Mesanenin ürotelyal tümörlerinde immunhistokimyasal CerbB-2, P53, P27, IGF-1 ve Survivin ekspresyonunun tümör histolojik derecesi ve invazivliği ile ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Üç derecelendirme sistemi birbirlerine genel olarak uygunluk göstermektedir. 2. Üç derecelendirme sisteminde derece arttıkça p27 indeksinin anlamlı olarak arttığı görüldü. WHO1973 sisteminde derece 1 ve 3 karsinomu, WHO/ISUP1998 sisteminde PUNLMP' la düşük ve yüksek dereceli karsinomları, WHO/ISUP1999 sitemine göre ise PUNLMP' la derece 1, 2, 3 karsinomları ayırmada faydalıydı. 3. Üç sistemde derece arttıkça p53 indeksi anlamlı olarak artmaktaydı. WHO1973 sisteminde derece 1 ile 3, 2 ile 3 karsinomu ayırmada faydalıydı. WHO/ISUP1998' de PUNLMP'ta düşük ve yüksek dereceli karsinomlara göre, düşük derecelide yüksek dereceli karsinoma göre anlamlı olarak düşüktü. WHO/ISUP1999'da PUNLMP ile derece 1,2,3 karsinomları ayırmada, derece 2, 3 ve derece 1, 3 karsinomları ayırmada faydalıyken, derece 1, 2 arasında anlamlı fark yoktu. 4. Üç sistemde C-erbB-2 boyanma oranları değerlendirildiğinde, gruplar arası fark anlamlıydı. WHO1973 sisteminde derece 1' de 3' e göre, WHO/ISUP1998 sisteminde düşük dereceli karsinomda, yüksek dereceli karsinoma göre anlamlı olarak daha düşük değerler bulundu. WHO/ISUP1999 sisteminde PUNLMP ile derece 3, derece 1 ile 3 arasında anlamlı fark tespit edildi. 5. Üç sistemde survivin boyanma oranları değerlendirildiğinde, WHO1973 dışındaki sistemlerde gruplar arası fark anlamlıydı. WHO/ISUP1998'de düşük ve yüksek dereceli karsinomlardaki boyanma indeksi PUNLMP'deki indeksten anlamlı olarak daha yüksekti. WHO/ISUP1999'da PUNLMP ile derece 1 ve 3 karsinomlar arasındaki fark anlamlıydı. 6. Üç sistemde IGF-1 boyanma oranları değerlendirildiğinde, gruplar arası fark anlamlıydı. WHO1973'de derece 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 tümörler arasındaki fark anlamlı bulundu. Derece arttıkça indeks de artmaktaydı. WHO/ISUP1998'de PUNLMP ve yüksek dereceli karsinom, düşük ve yüksek dereceli karsinom arasındaki fark anlamlıydı. WHO/ISUP1999'da PUNLMP ile derece 2 ve 3, derece 1 ile 2 ve 3 karsinomlar arasındaki fark anlamlı bulundu. 7. İnfiltrasyon derinlik dereceleri ile p27, p53, C-erbB-2, IGF-1 ekspresyon oranları arasında pozitif korelasyon saptandı. Survivin dışındaki boyanma indeksleri PT2 tümörlerde PTa tümörlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. p53 ve C-erbB-2 indeksleri PT2 olgularda PT1'lere göre, p27 indeksi PT1 tümörlerde PTa'lara göre anlamlı olarak yüksekti. 8. Tümör evresi ile mitotik indeks, yaş ve anjiolenfatik invazyon arasında, yaş ile tümör derecesi, anjiolenfatik invazyon ve IGF-1 ekspresyonu arasında pozitif korelasyon tespit edildi. 9. Mitotik indeksle p27, p53, IGF-1 boyanma indeksleri arasında pozitif korelasyon saptandı. 10. Anjiolenfatik invazyonu olan hastalarda her beş boyanın boyanma indeksleri anlamlı olarak daha yüksekti.
All three grading systems show conformity with each other in general. 2. Significantly increased p27 index with higher grades was seen in three grading systems. It was useful to differentiate grade 1 and 3 carcinomas in WHO1973 system, PUNLMP and low, high grade carcinomas in WHO/ISUP1998 system, PUNLMP and grade 1, 2, 3 carcinomas in WHO/ISUP 1999 system. 3. Significantly increased p53 index with higher degrees was seen in three grading systems. It was useful to differentiate grade 1 and 3 carcinomas, grade 2 and 3 carcinomas in WHO1973 system. It was significantly lower in PUNLMP compared to low and high grade carcinomas, low grade compared to high grade carcinoma in WHO/ISUP 1998 system. It was useful to differentiate PUNLMP and grade 1, 2, 3, grade 2 and 3, grade 1 and 3 carcinomas; but there was no significant difference with grade 1 and 2 carcinomas in WHO/ISUP1999 system. 4. C-erbB-2 staining rates were evaluated in three systems, the differences between groups were significant. Significantly lower values were found in grade 1 carcinoma compared to grade 3 carcinoma in WHO1973 system, low grade carcinoma compared to high grade carcinoma in WHO/ISUP 1998 system. Significant difference between PUNLMP and grade 3, grade 1 and grade 3 carcinomas were detected in WHO/ISUP 1999 system. 5. Survivin staining rates were evaluated in three systems, the differences between groups were significant in systems except the WHO1973 system. The staining indexes of low and high grade carcinomas were significantly higher than the index of PUNLMP in WHO/ISUP1998 system. The differences between PUNLMP and grade 1,3 carcinomas were significant in WHO/ISUP1999 system. 6. IGF-1 staining rates were evaluated in three systems, the differences between groups were significant. The differences between grade 1 and 2, grade 1 and 3, grade 2 and 3 tumors were found significant in WHO1973 system. Indexes were rising with higher grades. The differences between PUNLMP and high grade carcinoma, low and high grade carcinomas were significant in WHO/ISUP 1998 system. The differences between PUNLMP and grade 2, 3, grade 1 and grade 2, 3 carcinomas were found significant in WHO/ISUP1999 system. 7. Positive correlation between degree of infiltration depth and expression rates of p27, p53, C-erbB-2, IGF-1 was detected. The staining indexes except Survivin were found significantly higher in PT2 tumors compared to PTa tumors. p53 and C-erbB-2 indexes, in PT2 cases compared to PT1, p27 index, in PT1 tumors compared to PTa were significantly higher. 8. The positive correlations between tumor stage and mitotic index, age, angiolymphatic invasion; age and tumor grade, angiolymphatic invasion, IGF-1 expression were detected. 9. The positive correlation between mitotic index and p27, p53, IGF-1 staining indexes was found. 10. The staining indexes of all five antibodies were significantly higher in patients with angiolymphatic invasion.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gen ifadesi, Gene expression, Genler, Genes, Karsinoma, Carcinoma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sönmez, F. C. (2010). Mesanenin ürotelyal tümörlerinde immunhistokimyasal CerbB-2, P53, P27, IGF-1 ve Survivin ekspresyonunun tümör histolojik derecesi ve invazivliği ile ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.