Türk ve Azerbaycan Hukukunda satıcının ayıba karşı tekeffül borcu

Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Satıcının teslim ettiği şey ayıplı oldukta tarafların, satış sözleşmesini yaparken taahhüt ettikleri edimler arasındaki denge ihlal edilmiş olur. Tarafların edimleri arasında bozulan bu dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla çoğu milli mevzuatlarda satıcının ayıba karşı tekeffül borcu öngörülmüş ve bu suretle alıcının, satıcıyı ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde sorumlu tutabilmesi mümkün hale gelmiştir. Satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, satılan şeyde satıcı tarafından zikir ve vadedilen vasıfların bulunmamasından veya satılan şeyin değerini yahut akit gereğince ondan beklenen faydaları azaltan veya kaldıran noksanları bulunmasından satıcının sorumlu tutulmasıdır. Hem Türkiye, hem de Azerbaycan Hukukunda ayıplı malla ilgili kanuni düzenlemeler yapılmış, satılanın ayıplı olması durumunda alıcı lehine birtakım haklar öngörülmüştür. Çalışmamızda satıcının ayıba karşı tekeffül borcu konusu Türkiye ve Azerbaycan Hukuku bakımından mukayeseli olarak incelenecektir.
The contract between the parties on the balance sheet commitments are violated in case of defective goods delivered by the seller. In order to restore the violated balance a number of national legislation determined the seller's obligation of warranty (the obligation to give the buyer flawless goods). Thus, the seller?s responsibilities of the defects of the sold goods were accepted. The obligations of warranty can be defined as, the responsibility of seller about whether the chattel is out of feature that has been promised or not; and the responsibility about the failures that decreasing or a abrogating the value of chattel. Both the Turkish and Azerbaijani law gives the recipient the rights in the case of defective goods regulations the sales object (sold goods). This search tenders the seller?s obligation to sell perfect goods as a comparative point of view in Turkish and Azerbaijani Law.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ayıplı mal, Saulty goods, Azerbaycan Hukuku, Azerbaijan Law, Satıcı sorumluluğu, Responsibility of the seller, Tekeffül sorumluluğu, Warranty liability, Commercial Law, Ticaret Hukuku

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ramazanov, N. (2012). Türk ve Azerbaycan Hukukunda satıcının ayıba karşı tekeffül borcu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.