Radiographical variations of the normal female urethra: Classification with voiding cystourethrography

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Kadın üretrası voiding sistoüretrografisi boyunca farklı anatomik şekiller de görülebilir. Biz, literatürle bizim serimizi korele etmek ve bizim karşılaştığımız üretra şekillerinin farklı tiplerini sunduk. Yöntem: Enüresis nokturna ve üriner sistem enfeksiyonları nedeniyle esas olarak vesikoüreteral reflü veya diğer üriner sistem patolojilerini araştırmak için çoçuk hastaların voiding sistoüretrografileri retrospektif olarak değerlendirildi. Normal üretral meatuslu, herhangi bir miksiyon semptomu olmaksızın 381 hasta 426 VSU tetkiki ile değerlendirildi. Üretra şekillleri tanımlandı, Voiding sistoüretrografisi tetkiki boyunca görünen üretra şekillerinin tiplerine göre sınıflandırıldı. Bulgular: Biz 6 farklı üretra tipi tanımladık. En sık konfigürasyon silindirik şekilli üretraydı (n170) (%44). Bunlar kalın (n38) (%9.9), ince (n25) (% 6.5, uzun (n65)(%17) ve kısa (n42) (%11) olarak alt gruplara ayrıldı. Diğerleri kadeh (n69) (%19), iğsi (n66) (%17), fırıldak (n44) (%12), kama (n27) (%7), ve boncuk (n5) (%1) şeklinde üretralardır . Sonuç: Kadın üretrasını voiding sistoüretrografisi incelemesi boyunca farklı şekillerde görebiliriz. Radyologlar ve çoçuk doktorları kadın üretrasının normal anatomik şekillerine patolojik durumları ayırt edebilmek için alışık olmalıdırlar.
Objective: Female urethra can be visualized in different anatomical shapes during voiding cystourethrography.We presented the different types of urethral shapes which we encountered and to correlate our larger series with literature. Materials and methods: The VCU examinations of pediatric patients for the investigation of mainly vesicoureteral reflux or other urinary system pathologies mostly referred with the prediagnosis of urinary tract infections and enuresis nocturna were retrospectively evaluated. 381 patients without any micturation symptoms and with normal urethral meatus underwent 426 vesicoureteral reflux examinations. The shapes of urethra were described and then classified according to the sort of shapes appeared during vesicoureteral reflux examination. Results: We identified six different types of urethral morphology. The most common configuration in our study was cylindirical shaped urethra (n170) (44%). These were subclassified as thick (n38) (9.9%), thin (n25) (6.5%), long (n65) (17%) and short (n42) (11%). Others were goblet (n69) (19%), fusiform (n66) (17%), spinning top (n44) (12%), wedge (n27) (7%), and beaded (n5) (1%) shaped urethras. Conclusion: During the vesicoureteral reflux procedure female urethra can be visualised in diverse shapes. Radiologist and pediatricians must become familiar to the normal anatomical shapes of female urethra for not to interpret it as pathological.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

female urethra, voiding cystourethrography, radiographical variations

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

37

Sayı

2

Künye

Ulu, B., Karadeli, E., Özbek, Orhan, Özturk, A., Kösehan, D., Yavuzer, Ş., Niron, E. A. (2012). Radiographical Variations of the Normal Female Urethra: Classification with Voiding Cystourethrography. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(2), 98-102.