İnterferon Alfa Kullanan Malign Melanomlu Bir Hastada Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Interferon alfa (IFN-a), immün sistem üzerindeki uyarıcı etkileri nedeniyle malign melanom, viral hepatitler ve multipl skleroz gibi bazı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. IFN-a kullanımına bağlı olarak halsizlik, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerin yanı sıra, depresyon, anksiyete, psikoz, mani, intihar düşünceleri, somnolans ve deliryum gibi nöropsikiyatrik belirtiler de bildirilmektedir. Bu yazıda bipolar bozukluk için aile öyküsü bulunan, malign melanom nedeni ile IFN-a kullanımı sırasında mani gelişen bir olgu sunulmuştur.
Interferon alpha is commonly used in the treatment of several diseases because of their stimulating effects on immune response, such as viral hepatitis, malign melanoma and multiple sclerosis. It was reported that IFN-a induce neuropsychiatric side effects such as depression, anxiety, psychosis, mania, suicidal ideation, somnolence and delirium in addition to flue like symptoms including weakness, fever, headache and myalgia. In this paper was presented a case of IFN-a induced mania in a patient treated for malign melanoma and with the family history of bipolar disorder.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Psikiyatri, İnterferon, malign melanom, nöropsikiyatrik yan etkiler, duygudurum bozuklukları, malign melanoma, neuropsychiatric side effects, mood disorders

Kaynak

Anadolu Psikiyatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

2

Künye

Kaya, N., Zeytinci, İ. E., Şahingöz, M., (2008). İnterferon Alfa Kullanan Malign Melanomlu Bir Hastada Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 111-115.