LED fotobiyomodülasyon tedavisinin dental implant stabiliteleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı; mandibulaya implant yerleştirilmesinden sonra ekstra-oral olarak uygulanan LED Fotobiyomodülasyon tedavisinin dental implant stabiliteleri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya aynı çap ve uzunlukta 48 dental implant dahil edilmiştir. Tüm implantlar mandibular posterior alana yerleştirilmiştir. İmplantlar, LED tedavisi uygulanmış (n=25) deney grubu ve LED tedavisi uygulanmamış (n=23) kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna, implant yerleşimi ile aynı gün başlanmak üzere postoperatif 21 gün boyunca günde 20 dakika, OsseoPulse cihazı (Biolux Research, Kanada) kullanılarak, 625 nm dalga boyunda, 20 mW/cm2?lik enerjide LED Fotobiyomodülasyon tedavisi uygulanmıştır. İmplantların stabiliteleri; Osstell® ISQ cihazı (Osstell AB, Göteborg, İsveç) kullanılarak operasyon sırasında, postoperatif 14., 30., 60. ve 90. günlerde yapılmıştır. İstatistiksel analizler için Bağımsız Örneklem T Testi ve Eşleştirilmiş Örneklem T Testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, LED ile tedavi edilmiş implantlar 14. ve 30. günlerde önemli derecede daha yüksek stabilite değerleri göstermiştir (p<0,05). Operasyon anı, 60. ve 90. gün ölçümlerinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). LED ile tedavi edilmiş implantlarda operasyon anında ölçülen ISQ değerleri ile 14. ve 30. günlerde ölçülen ISQ değerleri arasında istatistiksel açıdan farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). LED ile tedavi edilmemiş implantlarda ise operasyon anında ölçülen ISQ değerleri ile 14. ve 30. günlerde ölçülen ISQ değerleri arasında fark olup (p<0,05), 14. ve 30. günlerde ölçülen ISQ değerleri operasyon anında ölçülen ISQ değerinden düşük bulunmuştur. Bu çalışmada LED ile tedavi edilmiş implantlarda operasyon anında ölçülen başlangıç ISQ değerlerinin üzerine 30. günde çıkılırken, LED ile tedavi edilmemiş implantlarda başlangıç ISQ değerlerinin üzerine 60. günde çıkılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları; LED ile tedavi edilmiş implantların, LED ile tedavi edilmemiş implantlara göre daha hızlı stabil hale gelebileceğini ve LED tedavisinin implantların daha erken yüklenebilmesine izin verebileceğini göstermektedir.
The aim of this study was to evaluate the effect of extra-oral application of LED photobiomodulation treatment on dental implant stabilities after implant placement to mandible. Forty-eight dental implants that were at the same diameter and length were included to study. All implants were placed to posterior mandible. The implants were divided into two groups; implants that received LED treatment (n=25) as test group and implants that not received LED treatment (n=23) as control group. In test group, using the OsseoPulse device (Biolux Research, Canada) at a wavelength of 625 nm, with an energy density of 20 mW/cm2, LED photobiomodulation treatment was applied for 20 minutes per day for 21 days, starting from implant placement. The implant stabilities were measured with Osstell ISQ device (Osstell AB, Göteborg, Sweden) at the time of placement and 14, 30, 60 and 90 days. Independent Samples T Test and Paired Samples T Test were used for the statistical analysis. At the end of the study, implants treated with the LED demonstrated significantly improved dental implant stability at day 14 and day 30 (p<0,05). No significant differences were seen at the time of placement, at day 60 or at day 90 between the groups (p>0,05). For the LED treated implants, there were no statistically differences between ISQ values at the time of placement and at Day 14; at the time of placement and at Day 30 (p>0,05); but for the untreated implants there were statistically differences (p<0,05); and both at Day 14 and at Day 30 ISQ values were lower than at the time of placement. At this study, mean initial ISQ values of the LED treated implants were exceed at Day 30; but, in untreated group mean initial ISQ values were exceed at Day 60. -The results of this study showed that the LED treated implants could achieve stability earlier as compared to the untreated dental implants and LED treatment could allow for earlier loading of dental implants.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dental implantasyon, Dental implantation, Dental implantlar, Dental implants, Frekans analizi, Frequency analysis, Işık, Light, Kemik ve kemikler, Bone and bones, Mandibula, Mandible, Osseoentegrasyon, Osseointegration, Rezonans, Resonance

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yücel, Ö. (2013). LED fotobiyomodülasyon tedavisinin dental implant stabiliteleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.