Celtis glabrata'nın bazı ekstraktlarının AMES/Salmonella mikrozom test sistemi ile antimutajenik etkisinin araştırılması

dc.contributor.advisorDurak, Yusuf
dc.contributor.authorAkın, Döndü
dc.date.accessioned2014-11-25T11:09:03Z
dc.date.available2014-11-25T11:09:03Z
dc.date.issued2010-08-20
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Celtis glabrata Steven ex Planch'ın yaprak, meyve ve çekirdek ekstraktları, antimutajenik aktiviteleri yönünden Salmonella/mikrozom test sistemi ile incelendi. İncelenen bitki ekstraktlarının farklı dozlarının sitotoksik etkisi gözlenmedi. Antimutajenite denemeleri S9 varlığında ve yokluğunda Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları üzerinde yapıldı. İncelenen bitki yaprak, meyve ve çekirdek ekstraktlarının TA 98 suşu üzerinde S9 varlığında, TA 100 suşu üzerinde ise S9 yokluğunda daha güçlü antimutajenik aktiviteleri gözlendi. Yaprak aseton ekstraktı TA 100 suşu üzerinde ve S9 yokluğunda 50 mg/ml dozda en güçlü (% 95.5) , 0.05 mg/ml dozda ise en düşük (% 2.5) antimutajenik aktivite gösterdi. Çekirdek kloroform, aseton ve metanol ekstraktlarının TA 100 suşu üzerinde ve S9 varlığında doza bağlı güçlü antimutajenik aktiviteleri belirlendi. Celtis glabrata Steven ex Planch bitkisinin tüm ekstraktlarının önemli derecede antimutajenik aktiviteye sahip oldukları görüldü.en_US
dc.description.abstractIn this study, Celtis glabrata Steven ex Planch leave, fruit and seed extracts were examined in terms of antimutagenic activities by the Salmonella / microsome test system. Different doses of examined plant extracts was not observed the cytotoxic effect. Antimutagenic experiments were performed in the presence and absence of S9 on Salmonella typhimurium TA 98 and TA 100 strains. The stronger antimutagenic activity of examined plant leave, fruit and seed extracts was observed on the TA 98 strain in the presence of S9 and on the TA 100 strain in the absence of S9. Acetone extract of the leaves showed the most powerful antimutagenic activity the absence of S9 on the TA 100 strain in dose of 50 mg / ml (95.5%) ,however the lowest antimutagenic activity in dose of 0.05 mg / ml, (2.5%) In the chloroform, acetone and methanol extracts of seed was determined dose-dependent strong antimutagenic activty in the presence of S9 on the TA 100 strain All the extracts of Celtis glabrata Steven ex Planch plants were determined to be important for antimutagenic activity.en_US
dc.identifier.citationAkın, A. (2010). Celtis glabrata'nın bazı ekstraktlarının AMES/Salmonella mikrozom test sistemi ile antimutajenik etkisinin araştırılması.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/641
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCeltis glabrataen_US
dc.subjectSalmonella/mikrozom test sistemien_US
dc.subjectAntimutajeniteen_US
dc.subjectSitotoksik etkien_US
dc.subjectAntimutagenicen_US
dc.subjectSalmonelle/microsomes test systemen_US
dc.subjectCytotoxic effecten_US
dc.titleCeltis glabrata'nın bazı ekstraktlarının AMES/Salmonella mikrozom test sistemi ile antimutajenik etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of antimutagenic effects of some extracts of Celtis glabrata by Salmonella/microsome test systemen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
381107.pdf
Boyut:
1.16 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: