İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazır bulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye'de okul öncesi eğitim alıp almadıklarına ve bireysel farklılıklarına bakılmaksızın 72 ayını dolduran her çocuk ilköğretime başlatılmaktadır. Ancak, acaba her okula başlayan çocuk zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel anlamda ilköğretimin gereklerini karşılamaya hazır mıdır? Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin bakış açısıyla ?okula hazır bulunuşluk? için gerekli beceri ve yeterliklerin neler olduğunu tespit etmek ve bu durumun okul öncesi eğitime ilişkin sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, Konya ili özel ve devlet ilköğretim okullarında görev yapan 14 birinci sınıf öğretmeni ve 13 ebeveyn ile yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcıların okula hazır bulunuşluk olgusuna ilişkin görüşlerini elde etmek amacıyla açık-uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşmeler vasıtasıyla elde edilen ham veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri okula hazır bulunuşluğu, ?ilköğretim birinci sınıfın gerektirdiği becerileri yapabilme olgunluğuna erişme? olarak tanımlamış ve bu olgunluğun çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim alanlarının paralel bir şekilde gelişmesine bağlı olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenler, ayrıca, çocukların okula hazır olarak başlayabilmeleri için okul öncesi eğitimin mutlaka zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünmektedir.
In Turkey, every child who becomes 72 months old is started elementary school without considering individual differences and whether or not he or she had any pre-school education. But the question is: Is every child who started school mentally, socially-emotionally and physically ready to meet the requirements of elementary school? The purpose of this study is to determine the skills and abilities required for the ?school readiness? according to the first grade teachers and parents and reveal results of this situation related to pre-school education. This study was conducted with 14 first grade teachers who work in the private and public elementary schools in the city of Konya and with 13 parents. A semi-structured interview approach was used in the study in order to get the perspectives of participants about the phenomenon of ?school readiness?. It consisted of five open-ended questions about five themes and some additional questions under each of the five themes. Raw data that were obtained through interviews were analyzed by using the descriptive analysis technique. According to the findings, first grade teachers of elementary schools described school readiness as ?being matured to perform the skills and abilities required by first grade of elementary school? and stated that this maturity depends on parallel development of social, emotional, mental and physical aspects of child. Teachers also think that pre-school education must be compulsory for all children in order to readily start school.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ebeveynler, Parents, Hazırbulunuşluk, Readiness, Okul öncesi eğitim, Preschool education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazır bulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.