Flaneur: A modern urban figure

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Flanör, modern kent hayatının önemli figürlerinden biridir. Modernite ile var olan bir sosyal tiptir. Kentsel toplumun, tüketim toplumunun, modern ilişkilerin ortasında yer almaktadır. Cadde, sokak, bulvar, pasaj, vitrin gibi mekânların içindedir. Bu mekânlardaki nesnelerle, insanlarla içli dışlıdır, onlarla iletişim halindedir. Kalabalıkla beraberdir, kalabalıklarda kaybolmaktadır, kalabalıktan beslenmektedir. Ama yalnızdır, kendi başınadır; çünkü aynı zamanda kendi bireysel dünyasını örmektedir. Kendine güvenen, topluma eleştirel yaklaşan biridir. Kalabalıktan beslendiği halde ona sırtını dönebilendir. Modern hayatın en ilginç tiplerinden biri olan flanör, kentsel hayat ritüelleri, tüketim, boş zaman, kentlilik gibi sorunların konuşulması, tartışılması bakımından kayda değer bir tiptir. Modern kent hayatının kültürel açılımları açısından izlenmesi gereken biridir.
Flaneur, is one of the important figures in modern city life. A social type that exists with modernity. He is in the midst of modern relationships, urban society and consumer society.He is in the places like avenue, street, boulevard, passage, showcase. He is familiar with the objects and in contact with the people in these creations. He has associated with the crowd, disappeared in the crowd, fed by the crowd. But he is alone on his own; because at the same time, he knits his own individual world. He has the self-confident and is the one whocritizes society. Although he is fed by crowd, he could turn back to it. Flaneur which is one of the most interesting types of modern life, he is a remarkable type of modern urban life to discuss and speak about the urban problems such as, rituals, consumption, leisure, urbanism. In terms of the cultural implications of modern urban life, it is one that must be followed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akademik İncelemeler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye