Kur'an ve sünnette dirilme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ba's sözlükte göndermek, uyandırmak, diriltmek gibi manalara gelmektedir. Istılahta ise kıyamet günü Allah'ın ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri yeniden canlandırması anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de yer yer ?haşr? ile ?ba's? aynı anlamda kullanılır. Ba'sı bu bağlamda ele aldığımızda kapsamı daha da genişlemektedir. Öldükten sonra dirilmeye iman İslam dininin temel akideleri arasındadır. Buna göre insanlar ölüm hadisesiyle birlikte yok olmazlar. Ölüm, bir diğer hayata geçişi ifade eder. Ruhların bedenlere iadesi ile gerçekleşecek olan ba's ahiret yurdunda ebedi hayata ilk adımdır. İnsanın iki dünya saadetini ilgilendirmesi bakımından dirilişe iman çok önemlidir. Diriliş ile ilgili bilgileri akıl ve duyular ile öğrenme imkânı yoktur. Bu konuda bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'lerdir. Kur'an ve sünnette insanların mutlaka yeniden diriltileceği ve dünyada yaptıklarının karşılığını alacağı açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Yine Kur'an ve sünnette öldükten sonra dirilişten şüphe eden insan akli ve nakli deliller getirmek suretiyle ikna yoluna gidilir. Dirilişin ne şekilde meydana geleceği de geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Bu bağlamda Kur'an ve sünnette diriliş ile alakalı birçok kelime geçer. Sûr, kıyamet, haşr, ahiret bunlardan bazılarıdır.
Resurrection?s dictionary meaning is to send something away, to wake someone up, to bring someone to life. It?s terminological meaning is that; Allah resuscitates all the dead people in the judgement day to start hereafter life. Resurrection and day of resurrection are sometimes used in the same meaning in the Holy Qur?an. The belief of resurrection is one of the Islam?s basic religious faith. According to this faith people won?t be nonexistence when they die. The meaning of death is passing to the other life. Resurrection which is the first step for the hereafter life will be realized by return of souls to their bodies. The belief of resurrection is very important in human?s life. It is impossible to learn things about resurrection with the help of mind and sense. We can learn it from the Holy Qur?an the sunnah. Qur?an and sunnah say that people will be resurrected in the judgement day to be rewarded or punished becauce of their behaviors, actions and works. The Qur?an and sunnah give mentally proofs about resurrection to the people who doesn?t believe resurrection. Beside they both tell people how the resurrection will be realized. In this context, there are lots of words from Holy Qur?an and Sunnah which are releated with resurrection. Some of these are; judgement day, hereafter, day of resurrection.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ahiret, Hereafter, Diriliş, Resurrection, Diriliş, Resurrection, Kıyamet, Doomsday

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bulut, M. B. (2008). Kur'an ve sünnette dirilme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.