Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunan bazı yazma eserlerin tezhiplerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-12-09

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma konusu olarak Konya ili Karatay ilçesi Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunan tezhipli yazma eserler seçilmiştir. Konu seçiminde, Kütüphane envanterinde yer alan, farklı yüzyıllara ait çok sayıdaki tezhipli yazma eserin daha önce tezhipleri açısından incelenmemiş olması belirleyici olmuştur. Tezhipli yazma eserler üzerine literatürde katalog eksikliği sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışma ile tezhipli eser kataloğu ihtiyacının sınırlı kapsamda dahi olsa, giderilmesi amaçlanmıştır. Kütüphanede 3185 adet yazma eser bulunmaktadır. Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde dijital otomasyon sisteminde yapılan taramada, yaklaşık 480 adet tezhipli olarak değerlendirilebilecek sayıya ulaşılmış, bu sayı yüksek lisans çalışmasının kapasitesini aşacağı düşünüldüğü için 51 örnek seçilmiş; seçim yapılırken yüzyıl ve konu ayırt edilmemiş, her yüzyıldan örneklere yer verilmiş; tezhipleri hakkında açıklamaların yer aldığı bir katalog hazırlanmış; tezhipli sayfalar motif, desen, renk ve işleme teknikleri açısından değerlendirilerek, dönemlerin bezeme üslûpları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak tezin başlangıcında seçilen amaca uygun olarak, Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunan tezhipli eserler hakkında bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı sınırlı kapsamda bir katalog oluşturulmuştur.
As a study subject, illuminated manuscripts in the library Yusufağa in Karatay region of Konya were preferred. Since a large sum of illuminated manuscripts belonging to different centuries hadn?t been examined previously in terms of gilding, this issue was effectual in the selection of subject. The lackness of catalogues on illuminated manuscripts is often expressed in the literature. It was intended to meet the need for illuminated manuscript catalogue although it was limited in scope. There are 3185 pieces of manuscripts in the library. It was reached to the number of 480 as illuminated manuscripts through digital scanning in the automation system of the Region Library of Manuscripts. Besides this, only 51 samples were selected, since it was concerned that the number would have exceeded the Master of Arts study capacity. During the selection, centuries and topics were undiscerned; they were given as samples from every century; a catalogue was prepared with explanations about illumination of works and the styles of the centuries were come out by assessing the pages with illumination in terms of their motifs, patterns, colors and processing techniques. To conclude, according to the selected goal at the beginning of the dissertation, a limited scope catalogue that involves information and assessments on the illuminated manuscripts in the library Yusufağa has been created.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yusuf Ağa Library, Yusuf Ağa Kütüphanesi, Manuscripts, Yazma eserler, Illumination art, Tezhib sanatı, Libraries, Kütüphaneler, Konya, Handcrafts, El sanatları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sertyüz, N. (2009). Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunan bazı yazma eserlerin tezhiplerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.