I. Alaeddin Keykubat dönemi Emirlerinden Atabey Bedreddin Gühertas (Gevhertas) (D. ?-Ö. 1262)

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye Selçuklularında emirler devletin son dönemine kadar yönetimde etkili olmuslardır. II. Kılıçarslan ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Mecdüddin İshak, I. İzzeddin Keykavüs ve Alaeddin Keykubat dönemlerinde Seyfeddin Ayaba, Celaleddin Karatay, Alaeddin Keykubat’ın vefatından sonra ise Sadeddin Köpek, Muineddin Süleyman Pervane bunlar arasında sayılabilir. Tabii ki bu emirler dısında ismi öne çıkmayan veya kaynak yetersizliğinden ötürü hayatı ve devlet kademesindeki görevleri bakımından çok az bilgi edindiğimiz, ancak devlet idaresinde etkili olmus birçok emir de vardır. Bedreddin Gühertas da bunlardan biridir. Alaeddin Keykubat’ın atabey’i olarak bildiğimiz Gühertas askeri özelliği öne çıkan birisiydi. Aynı zamanda Ahi olan bir devlet adamıydı. O ayrıca Çasnigirlik görevini de yapmıs idi. Bu dönemde Konya’ya göçen Sultanu’lulema’nın çok yakın dostu olmus idi. Alaeddin Keykubat’ın ölümüyle birlikte gelen Moğol istilasında Moğollara karsı cephede yer almıs, II. İzzeddin Keykavus’un Emir-i silahtarlığını yapmıstır. II. İzzeddin Keykavus’un Bizans’a kaçmasından sonra iktidara geçen IV. Rükneddin Kılıçarslan’ın veziri Süleyman Pervane tarafından, Moğol Alıncak Noyan’a gönderilerek öldürülmüstür. Çalısmamızda bu konular üzerinde durulacaktır.
The Emirs had a voice in the management till the last period of the state in the Turkey Seljukians. Mecdüddin Ishak during the reign of Kılıçarslan II. and Gıyaseddin Keyhüsrev I. , Seyfeddin Ayaba and Celaleddin Karatay during the reign of Izzeddin Keykavüs I. and Alaeddin Keykubat, Sadedin Köpek and Muineddin Süleyman Pervane after Alaaddin’s death can be regarded as the leading emirs of that time. Needles to say, apart from these emirs, there were so many emirs whose names weren’t known widely. We couldn’t get much information regarding their tasks in their state administration positions and their life because of the resource shortage. But they provided efficient service in their state management. Bedreddin Gühertas is one of the emirs we have stated above. He was known as the Atabey of the Alaeddin Keykubat, became prominent with his military characteristics. He was also a member of the Ahi organization in addition to Çasnigirlik task that he had performed. During that period he became the close ally of Sultanu’l-ulema. He was at the front lines of a war against the Mongolians following the Alaeddin Keykubat’s death and carried the duty of Emir-i Silahtarlık (Warrior) of Izzeddin Keykavus II. He was killed by Süleyman Pervane, the vizier of Izzeddin Keykavus II., by sending to Mongolian Alıncak Noyan after the escape of Izzeddin Keykavus II. to the Byzantine lands. We will analyze these issues in our study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Tarih Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

50

Künye