Türkiye'de otomotiv ana sanayi ve uluslararası rekabet gücü

dc.contributor.advisorUysal, Doğan
dc.contributor.authorAltuntaş, Mehmet
dc.date.accessioned2017-12-20T11:39:05Z
dc.date.available2017-12-20T11:39:05Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKüreselleşme, teknolojik ilerleme ve bölgeselleşme hareketlerinin hız kazandığı günümüzde ülkelerin bu rekabette yer edinmeleri için rekabet güçlerini artırmaları gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası rekabet güçlerini korumak veya artırmak isteyen iktisadi karar birimlerinin daha fazla çaba sarf etme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye de sürdürülebilir bir büyüme süreci oluşturarak halkına daha yüksek bir yaşam düzeyi sunabilme konusunda mevcut endüstrileri ile uluslararası rekabet gücünü artırmaya çalışmaktadır. Bu durum, birçok endüstride olduğu gibi katma değer ve istihdam potansiyeli yüksek olan Türk Otomotiv Endüstrisi için de söz konusudur. İmalat sanayimizde önemli bir yere sahip olan otomotiv endüstrisinin uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanması, Türk Ekonomisi'nin geleceği açısından önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde otomotiv endüstrisi hakkında genel bilgiler verildikten sonra Dünya'da ve Türkiye'de otomotiv endüstrisinin gelişimi ve mevcut durumu çeşitli iktisadi büyüklükler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde rekabet ve rekabet gücü kavramının teorik boyutuna değinilmiş ve daha sonra rekabet gücünün belirleyicileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümünde ise uluslararası rekabet gücünü ölçen yöntemlerin açıklanmasının arkasından 1996?2008 dönemine ait verilerle Türk Otomotiv Endüstrisinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan ölçümlerde uluslararası ticaretin talep boyutunu da göstermesi anlamında Dış Ticaret Verileri Temelli Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri kullanılmıştır. İlgili yöntemler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda Türk Otomotiv Endüstrisinin özellikle 2003 yılından itibaren uluslararası piyasalarda sürdürülebilir bir şekilde rekabet gücü kazandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 2001 yılında yaşanan devalüasyon hareketine bağlı olarak göreli şekilde ihracatın artıp ithalatın azalması, söz konusu ölçüm yöntemlerinin bazılarında yüksek değerlerin oluşmasını beraberinde getirmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, as the globalization, technological progress and localization movements gaining speed, the countries need to increase their competitiveness in order to be a part of the competition. Thus, the economical decision units are to make an increasing effort to protect and develop their competitiveness. In this context, Turkey is also making efforts to establish a sustainable development process with the aim of presenting a higher level of life standards. This applies also to the Turkish Automotive Industry which has a high potential of value adding and employment. It is very important for the future of Turkish Economy the automotive industry gaining competitiveness in international markets. In light of the foregoing, our study consists of three sections. The first section gives overall information about the automotive industry and consequently analyses the progress of the Turkish automotive industry and its current situations by using several economical magnitudes. The second section mentions competition and competitiveness in a theoretical level and tries to introduce the determinants of competitiveness. The last section explains the methods of measuring the international competitiveness and tries to measure the competitiveness of the Turkish Automotive Industry with the data belonging to the period 1996?2008. In the executed measurements, Foreign Trade Based Competitiveness Measurement Methods have been used in order to show the demand dimension of international trade. As a result of the calculations which were using these methods, it appears that the Turkish Automotive Industry has gained sustainable competitiveness in the international markets, especially as of 2003. However, the relative increase of exports and decrease of imports resulting from the devaluation in the year 2001, caused higher result values in some of the measurement methods.en_US
dc.identifier.citationAltuntaş, M. (2010). Türkiye'de otomotiv ana sanayi ve uluslararası rekabet gücü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/7337
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOtomotiv endüstrisien_US
dc.subjectAutomotive industryen_US
dc.subjectRekabet gücüen_US
dc.subjectCompetitive poweren_US
dc.subjectUluslararası rekabeten_US
dc.subjectInternational competitionen_US
dc.titleTürkiye'de otomotiv ana sanayi ve uluslararası rekabet gücüen_US
dc.title.alternativeThe automotive industry in Turkey and its international competitivenessen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
261200.pdf
Boyut:
726.67 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: