Diyabetik anne bebeklerinde kardiyovasküler hemodinamik veriler ve plazma asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyleriyle olan ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-02-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, diyabetik annelerin bebeklerinde asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyi ile arka duvar ve interventriküler septum kalınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek ve ADMA konsantrasyonları ventrikül fonksiyonları arasında ilişkili olup olmadığını belirlemekti. Bu çalışma gestasyonel diyabetik annelerden doğan ardışık olarak seçilen 25 term yenidoğan üzerinde yapıldı. Kontrol grubu olarak, cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilmiş 25 sağlıklı yenidoğan seçildi. Tüm katılımcıların Ekokardiyografi incelemeleri yapıldı ve ADMA düzeyleri ölçüldü. İlk analizde, 10 hastada (% 40) septal hipertrofi olarak belirlenen 6 mm veya daha fazla bir septum kalınlığı vardı. Birinci ve ikinci analizde, IVSTd (interventriküler septum kalınlığı) (p1 <0.0001, p2: 0.002) ve LVPWTd (posteriyor duvar kalınlığı)(p1: 0.026, p2: 0.013) hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Asimetrik dimetil (ADMA) düzeyi birinci ve ikinci analizlerde gruplar arasında farklı değildi. Septal kalınlığı <6 mm ile ?6 mm olan gruplar arasında ADMA düzeylerinde fark yoktu. LV E/A oranı, RV E dalga, LV ve RV Tei indeksi gibi ekokardiyografik parametreler her iki grup (p = 0.017, p = 0.037, p = 0.039, p = 0.029) için anlamlı farklılık olduğu tespit edildi. Yenidoğan kalp duvar kalınlığı GDM ile komplike gebeliklerde artmıştı ve bu artış glisemik kontrol bağımsızdı. Diyastolik kalp fonksiyonu diyabetik anne bebeklerinde bozulmuştu. ve bu etki septum kalınlığından bağımsızdı. Biz ADMA düzeyleri ve kalbin sistolik, diyastolik işlevleri veya septum kalınlığı arasında bir ilişki bulamadık.
The objective of this study was to examine the relationship between asymmetric dimethylarginine (ADMA) concentrations and the posterior wall and interventricular septal thickness, and whether ADMA concentrations are associated with ventricular function in the infant of diabetic mothers. This study was carried on consecutively selected 25 full-term neonates born to gestational diabetic mothers. We chose 25 healthy neonates, matched for sex and age, as the control group. Echocardiographic evaluations of all participants were performed and ADMA level was measured. In the first analysis, 10 patients (40%) had a septal thickness of 6 mm or more, indicating septal hypertrophy. In the first and second analysis, IVSTd (p1<0.0001, p2:0.002) and the LVPWTd (p1:0.026, p2:0.013) in the patient group were higher than the control group. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) level measurement was not significantly different between the groups the first and second analysis. There was no difference in ADMA levels of the group with septal thickness ?6 mm and the group with <6 mm. Echocardiographic parameters of LV E/A ratio, RV E-wave, LV and RV Tei index were found to be significantly different for both groups (p=0.017, p=0.037, p=0.039, p=0.029). Newborn cardiac wall thickness was increased in pregnancies complicated by GDM, and the increase was independent of glycemic control. Diastolic fetal cardiac function was impaired in GDM, and this effect was independent of septal thickness. We found no association between ADMA levels and cardiac systolic, diastolic functions or septum thickness in the GDM.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cardiovascular system, Kardiyovasküler sistem, Hemodynamics, Hemodinamik, Diabetes mellitus, ADMA, Bebekler, Infants

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arslan, D. (2013). Diyabetik anne bebeklerinde kardiyovasküler hemodinamik veriler ve plazma asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyleriyle olan ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.