Planlama ve yetki sınırı ikileminde bir plan; Denizli kenti çevre düzeni planı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, üst ölçek planlama çalışmalarında (çevre düzeni planları), plan sınırlarının, bu sınır içerisindeki yerel yönetimlerin yetki sınırlarının aşan taraflarını ortaya koyarak, nitelikli bir plan sınırının sahip olması gereken ve söz konusu idari yetki tartışmalarına odaklı klasik sınır yaklaşımını aşmaya çalışan bir tartışmanın ortaya konmasıdır. Denizli’de kent merkezine bağlı 19 belde yerleşmesinin Denizli Belediyesi ile olan fiziki, sosyal ve ekonomik birlikteliğine karşın, yetki kullanımındaki katı bakış açısının, makro planlama anlayışının genel ilkelerini, mikro sorunlar demeti ile nasıl baskı altına aldığı, çalışmanın bir diğer yönünü oluşturmuştur. Denizli’nin yaşamakta olduğu bu planlama sorunu, ülkemiz planlama sürecine dâhil olan yerleşme kademelenmesi içinde, belki en çarpıcı ve en uç örnek olarak düşünülebilir. Ancak planlama sınırının tayininde, yerel yönetimlerin yetki alanlarının belirleyiciliği göz önüne alındığında, makro plan kararları ve idari yetki ilişkisinin, Denizli örneği üzerinden ele alınması, herhangi bir temel genellemeyi daha da netleştirmek ve sorunun çözümüne yönelik uygulanacak politikalara açılım sağlayacak kuramsal çerçevenin gelişmesi adına, detayların yeterli düzeyde ele alınmasını sağlamıştır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, ele alınan çalışmanın tanıtsal boyutunun analitik boyutundan daha çok önem taşımasıdır. Çalışma ile her ne kadar, üst ölçekli planlama çalışmalarındaki sınır belirleme işleminin plan bütünlüğü açısından yeterince etkin biçimde ele alınamadığına yönelik bir sorun ortaya konuluyorsa da, gerçekte çalışmanın, bu sorunu net bir şekilde belirleme, açıklama ve tanıtma işlevi vardır.
The main problem of planning process is the lack of accurate planning border in especially macro scale planning studies in Turkey. The reason of this problem is the classical border approach to the planning process in which the borders of municipalities have more importance than the planning border. In this respect, the general scope of study is to indicate that how an accurate planning border can be determined. The city of Denizli is a typical example for indicated problem. In the hinterland of Denizli, there are 19 town municipalities which have strong relation to Denizli in terms of social, physical and economic aspects. However, the existence of 19 different planning authorities leads to a chaotic situation for macro scale planning. In this frame, the specific characteristics of Denizli, discussed in this study, may provide a solution for different regions.

Açıklama

URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/142

Anahtar Kelimeler

Çevre düzeni planı, İdari yetki sınırları, Denizli, Land use plan, Authority border

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

Künye

Rahmi, E., Meşhur, M. Ç., Sağ, M. A. (2008). Planlama ve yetki sınırı ikileminde bir plan; Denizli kenti çevre düzeni planı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, (3), 1-14.