Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal imaj ve satın alma kararı üzerindeki etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kurumsal sosyal sorumluluk iş dünyasında ve halkla ilişkiler alanında günümüzün yükselen değerleri arasında sayılmaktadır. Bunun nedeni, kurumsal sosyal sorumluluğun kurum imajı, itibarı ve ortak paydaşlarla ilişkilerin iyileştirilmesi konuları ile ilişkili olduğunun öne sürülmesi ve tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde etkilerinin olabileceğinin ve dolayısıyla, şirketlere finansal güç sağlayabileceğin iddia edilmesidir. Bu iddialar, akademik çalışmalar ile kanıtlanmaktadır. Ancak, Türkiye’de bu bağlamda yapılan çalışmaların sayısı çok azdır. Bu çalışmada İstanbul’da devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören 213 Türk üniversite öğrencisinin, sosyal anlamda ne derecede sorumlu satın alma ve kullanma davranışı gerçekleştirdikleri, kurumsal sosyal sorumluluğun bir boyutu olan kurumsal hayırseverliği gerçekleştiren ve gerçekleştirmeyen iki şirketin imajlarını nasıl değerlendirdikleri ve iki şirketin ürünlerinin fiyatı aynı olduğunda ve kurumsal hayırseverlik gösteren şirketin ürünleri daha pahalı olduğunda hangi ürünü almayı tercih ettikleri araştırılmaktadır. Sonuçlar, bu çalışmadaki üniversite öğrencilerinin ‘bazen’ (3.10/5) sosyal anlamda sorumlu satın alma davranışı gerçekleştirdiklerini, kurumsal hayırseverlik gösteren şirketin imajını çok olumlu değerlendirdiklerini (6.63/7), kurumsal hayırseverlik göstermeyen şirketin imajını ise çok düşük değerlendirdiklerini (1.97/7) göstermiştir. Son olarak, kurumsal hayırseverlik gösteren şirketin ürünleri hayırseverlik göstermeyen şirkettin ürünlerinden % 10 daha pahalı bile olsa, öğrencilerin bu şirketin ürünlerini satın almayı tercih ettikleri saptanmıştır.
Corporate social responsibility is a hot issue in the fields of business and public relations nowadays. The reason for this is the argument which suggests that corporate social responsibility is related to corporate image and corporate reputation. Supporters of this argument suggest that corporate social responsibility can enhance relationships with stakeholders, improve customers’ purchase behaviors and therefore provide companies with financial power. These suggestions are confirmed by academic studies. However, academic studies carried out with such a focus are few in number in Turkey. This study attempts to find out to what extent 213 Turkish students studying at public and foundation universities in Istanbul are involved in socially responsible purchase and disposal behavior, how these students rate the image of two companies involved and not involved in corporate philanthropy activities, which is an aspect of corporate social responsibility, and which company’s product they would prefer to buy when the two products cost the same amount of money and when the company involved in corporate philanthropy charges more for the same product. The results show that the students in this study ‘sometimes’ (3.10/5) engage in socially responsible purchase and disposal activities, rate the image of the company involved in corporate philanthropy very positively (6.63/7) and rate the image of the company not involved in corporate philanthropy very negatively (1.97/7) Finally, it was found out that the students prefer to buy the products of the company involved in corporate philanthropy even if this company charges 10% more.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000097

Anahtar Kelimeler

Kurumsal sosyal sorumluluk, Kurumsal imaj, Satın alma davranışı, Corporate social responsibility, Corporate image, Purchase behavior

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Yavuz, Ş. (2010). Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal imaj ve satın alma kararı üzerindeki etkileri. Selçuk İletişim, 6, (3), 100-110.