Broylerlerde özefageal tonsillerin ışık mikroskopik yapısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-02-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, farklı yaşlardaki broylerlerde özefageal tonsillerin histokimyasal ve enzim histokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla 3, 5, 7 ve 10 hafta yaşlı 20 adet broyler tavuktan özefagusun son bölümü ile proventrikulusun başlangıç kısmını içine alan bölümden doku örnekleri alındı. Alınan doku örneklerinin bir bölümüne Crosman'ın üçlü boyaması, gümüşleme, metil gren-pyronin boyama teknikleri ile PAS tekniği uygulanırken; diğer bölümüne alfa naftil asetat esteraz demonstrasyon tekniği uygulandı. Özefageal tonsillerin özefagusun son bölümü ile proventrikulusun başlangıç bölümünde yerleştiği belirlendi. Tonsillerin bulunduğu bölgede özefagus mukozasının 6-8 adet lümene yıldız görünümü veren kıvrımlar oluşturduğu gözlendi. Özefageal tonsillerin mukozada yerleştiği ve çok katlı epitel dokunun altında interfoliküler alanlar ile foliküllerden oluştuğu gözlendi. Özefageal tonsillerin yerleştiği mukoza bölümünde yer yer müköz bezlerin bulunduğu; bu bezlerin de foliküllerle yakın ilişkide olduğu gözlendi. Lenfoid doku bölümünde epitel doku içine lenfoid karakterde hücrelerin yerleşerek lenfoepitelyumu oluşturduğu gözlendi. Metil gren-pyronin boyamada pironinofilik hücrelerin daha çok foliküller ile çok katlı epitel dokunun hemen altındaki interfoliküler alanlarda yoğunlaştığı gözlendi. PAS reaksiyonu uygulanan kesitlerde müköz bezlerin PAS pozitif reaksiyon verdikleri gözlendi. Gümüşleme yapılan kesitlerde foliküllerin retiküler ipliklerle çevrili olduğu interfoliküler alanların da çatısını retiküler ipliklerin oluşturduğu gözlendi. ANAE demonstrasyonunda, ANAE pozitif lenfositlerin çoğunlukla foliküllerde yerleştiği, interfoliküler alanlarda ise çok az bulunduğu görüldü.
The aim of this study was to determine the histochemical and enzyme histochemical characteristics of the esophageal tonsils in broilers. Twenty -3, 5, 7, and 10 weeks of age- Ross 308 breed female broilers were used. The one parts of the tissues of the terminal of the esophagus and beginning of the proventriculus were taken and stained with Crosman?s trichrome staining, silver impregnation, methyl green-pyronin, and PAS reaction techniques. The another parts of the tissues, it was applicated ANAE demonstration technique. The esophageal tonsil is located at the junction of the esophagus and proventriculus. Esophagus was look like star due to six to eight longitudinal folds on crosssection. Lymphoid tissues of esophageal tonsil consists of two parts: germinal centres or follicles and interfollicular lymphoid tissue. It was observed that mucosal glands located in the mucosa of esophagus and esophageal tonsils. Mucosal glands of the esophagus are tightly associated with the tonsillar units. Lymphoid cells infiltrates the stratified squamous epithelium, which is transformed to lymphoepithelium. In methyl green-pyronin staining, pyroninofilic cells were appeared in interfollicular areas beneath the epithelium and in the lymphoid follicles. In PAS reactions, mucosal glands were PAS positive. In silver impregnation, interfollicular areas and lymphoid follicles were observed in the network created by reticular fibers. Lymphoid follicles were surrounded by reticular fibers. In ANAE demonstration, it was observed that ANAE positive cells located in lymphoid follicles, and a few located in interfollicular areas.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Özefageal tonsil, Esophageal tonsil, Light microscopic structure, Işık mikroskopik yapı, Broiler, Broyler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akar, Ü. A. (2008). Broylerlerde özefageal tonsillerin ışık mikroskopik yapısı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.