Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda bilgi teknolojilerinden internetin kullanımı: Muş ilindeki internet kafe kullanıcılarının amaçları üzerinde bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilgi toplumu, İletişim - Bilişim Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır ve bunun gereği olarak teknolojik gelişmeleri izlemek ve başarı elde edebilmek için teknolojiyi yaşantımızın içerisinde etkin olarak kullanmak gerekliliği vardır. Bilgi toplumu olabilme aşamasında devlet ve özel sektör tarafından insanlara bir takım imkanların sağlanması gerekliliği bir zorunluluk olmuştur. Bu araştırmada; bilgi çağına geçiş sürecinde bilgi toplumu olabilmek için bir özel sektör yatırımı olan Internet kafelerde Internet’in bu oluşuma bir katkı sağlayıp sağlamadığı, ve hangi amaçlar için kullanıldığı araştırılmıştır.
Information Society has been arisen as a result of communication - information reform. The age that we are in is called as information age and as its requirement it is necessary to follow technological advances and use technology in our lives effectively to be able to have success. In the stage of becoming an information society it has become a must to provide some facilities to people by the government or private sector. In this research, it is investigated if the Internet in Internet cafes, which are private sector investments, contributes towards becoming an information society during transition – to – information - age process and what purposes it is used for.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Internet, Internet, Bilgi toplumu, Bilgi teknolojileri, Information society, Information technology

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

16

Künye

Bedük, A., Balcılar, H. (2009). Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda bilgi teknolojilerinden internetin kullanımı: Muş ilindeki internet kafe kullanıcılarının amaçları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 83-106.