Aile üyelerinin aile satın alma kararlarına etkileri: İstanbul uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aile çok geniş bir ürün/hizmet yelpazesi için önemli bir karar verme, satın alma ve tüketim birimidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı bu önemli birimin satın alma davranışını anlama temel amacı doğrultusunda; aile üyelerinin satın alma karar ve faaliyetlere olan etkilerinin araştırılmasıdır. Aile üyelerinin etkileri, satın alma karar sürecinin aşamaları ve ürün türleri ile ilişkili olarak incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak gerekli veri anket yöntemi ile İstanbul ilinde yaşayan 1350 aileden toplanmıştır. Hipotezlerin testi için ki-kare analizi ve ilişki katsayı hesaplamalarından faydalanılmıştır. Sonuçlar, aile üyelerinin satın alma karar ve faaliyetlerindeki etkilerinin satın alma süreci aşamalarına ve ürürünün türüne göre anlamlı farklılıklar gösterdiğine işaret etmiştir. Aile üyelerinin etkilerinin ürün türüne ve süreç aşamalarına göre nasıl farklılaştığı bulgular içinde detaylı olarak tartışılmıştır. Bu bulguların özellikle Türk aile satın alma davranışını anlama ihtiyacı duyan pazarlama yöneticileri için yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
Family is a crucial unit of decision making, purchasing and consumption for a wide product range. In this context, the purpose of the study was to investigate familiy members’ effects on purchase decisions and activities through the basic aim of understanding purchasing behavior of this crucial unit. Familiy members’ effects were examined associated with stages of the purchase decision making process and product types. For this purpose, data were collected through questionnaries from 1350 families living in İstanbul. To test the hypotheses chi-square analysis and association strength statistics were utilized. The results indicated that family members’ effects differ significantly both among decision making process stages, and among product types. Decision making structures for each stage and pruduct type are presented in findings in detail. These findings are thought to be providing some useful information for marketing managers who specially seeks to understand the purchasing behavior of Turkish families

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile satın alma davranışı, Satın alma karar süreci, Yüksek ve düşük katılımlı ürünler, Familiy purchasing behavior, Purchase decision making process, High-low involvement products

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

15

Künye

Aygün, İ., Kazan, H. (2008). Aile üyelerinin aile satın alma kararlarına etkileri: İstanbul uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 227-248.