Kurum kültürü analizi: reklam hizmet ajansına yönelik bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Her kurum üretime başladığı andan itibaren kendine özgü prensiplerini de oluşturmaya başlar. Bu prensipler kurumun değerlerini, felsefesini, kimliğini vb. içerir ve nihayetinde kurumun kendine has özelliklerinin ifadesiyle birlikte kurum kültürüne dönüşür. Kurum kültürü çalışanlarla birlikte kurucunun vizyonuyla şekillenerek var edilir ve canlı bir yapı oluşturularak zaman içerisinde sürekli bir gelişim ve değişim geçirir. Her ne kadar bulunulan ülke değerleri, finansal gelişmeler, küresel ve yerel trendler kurum kültürünün yapısına etkide bulunsa da en büyük etki çalışanlarının o kuruma yönelik tutum ve davranışlarıdır. Çünkü çalışanlar liderin belirlediği vizyonun bayrak taşıyıcılığını yaparken bulundukları kurumda da kültürün dönüşümünde başat rol oynamaktadır. Bu anlamda kurumun performansını artırmak için iç müşteri olarak da ifade edilen kurum çalışanlarının yaptıkları işe, iş ortamına, kurumun genel yapısına ve kurumsal değerlere yönelik algı ve tutumlarının ele alınıp ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kurum kültürünün tanım ve fonksiyonlarına çok kısa değinilerek İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe ve Çetin Bedestenci’nin Kurum Kültürü adlı kitabından uyarlanan anket formu X (1) Reklam Hizmet Ajansı’na uygulanıp sonuçları değerlendirilecektir.
Every single corporation starts to create its own principles from the moment it starts operation. These principles include values, philosophy, identity of the corporation and then they transform into corporate culture. Corporate culture is created by shaping the vision of its founder and employees. Actually corporate culture is accepted as a living entity and it evolves and changes throughout time. Even though corporate culture is influenced from the values, financial developments, global and local trends of the society, the major impact arises from the attitudes and behaviors of the employees. Because the employees act as flag bearers of the vision set by the leader, and they also play the leading role in the transformation of culture. Thus, the attitudes and behaviors of the employees, also known as internal customers, towards their work, work environment, corporate general structure, and values must be examined and evaluated extensively in order to improve the performance of the corporation. In this study, definitions and functions of corporate culture would be examined, and the questionnaire adapted from the book called Organizational Culture, written by İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe, and Çetin Bedestenci would be applied in X (2) Advertising Agency, and then the findings of the research would be evaluated.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000178

Anahtar Kelimeler

Kurum kültürü, Corporate culture, Kurum kültürü algısı, Perception of corporate culture, Kurum kültürü analizi, Corporate culture analysis

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Vural, Z. B. A., Bat, M. (2008). Kurum kültürü analizi: reklam hizmet ajansına yönelik bir araştırma. Selçuk İletişim, 5, (2), 35-60.