Önleme araması

dc.contributor.advisorDülger, İbrahim
dc.contributor.authorYalçın, Hüseyin
dc.date.accessioned2015-10-26T12:07:46Z
dc.date.available2015-10-26T12:07:46Z
dc.date.issued2010-06-28
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİster adli ister önleme arama tedbirine başvurulsun, her iki tedbirde hak ve hürriyetleri kısıtlar. Arama tedbiri özel hayata, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve bazen vücut dokunulmazlığına müdahale sonucu doğurur. Bu nedenle tezimizin konusunu ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi birçok uluslararası belge ile düzenlenen ve ülkemizde temel olarak 1982 Anayasası ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda anlatılan önleme araması ile ilgili düzenlemelerdir. Önleme araması çalışmasının yapılış amacı başta 1982 Anayasası olmak üzere, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı özel kanunlarda 2001 yılından sonra birçok değişiklik yapılmasıdır. Yine, uygulamayı göstermek ve uygulama birliğini ve yasal bütünlüğü sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında çıkartılan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 01.06.2006 tarihinde yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte yenilenmiştir. Çalışmamızda bu değişikliklerin eski yeni karşılaştırılmasının yapılması, aralarındaki farklılıklara değinilmesi, söz konusu düzenlemelerin eleştirilen yönlerinin örnekler verilerek çözüm önerileri ile açıklığa kavuşturulması, kolluğun önemli yetki ve görevlerinden olan önleme aramasının hukuki yönlerini tam anlamıyla bilerek, kişilerin haklarını korumak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra takip edilecek işlemlerin ve uygulamaların mevzuata uygun olup olmadığını araştırmak ve bunu anlatmak amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmakta olup, tezin birinci bölümünde arama kavramı, aramanın hukuki niteliği, aramaya hâkim olan ilkeler, aramanın tarihi gelişimi, karşılaştırmalı hukukta arama ve arama çeşitleri incelenmiş; ikinci bölümde, tez konumuz olan önleme araması; üçüncü bölümde ise hukuka aykırı arama ve sonuçları, aramaya karşı başvurulabilecek kanun yolları irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractWhether judicial or preventive search measure is applied, both restrict rights and freedoms. Search measure results in intervention to private life, family life, immunity of domicile and even in some cases immunity of body. The objective to carry out the study on the preventive search is many amendments particularly on the 1982 Constitution, Law on the Duties and Powers of the Police, Code of Criminal Procedure and some special laws as of 2001. Regulation on the Judicial and Preventive Search firstly issued in 2003 was renewed together with new Code of Criminal Procedure on 01.06.2006 so as to demonstrate the application and ensure the application coherence and legal integrity. In our study, it is aimed to compare such new and prior amendments, address to differences therebetween, clarify the criticized aspects of the amendments at issue through providing samples besides solution proposals, research whether proceedings and applications after the crime is committed comply with the legislation by having full knowledge of preventive search which is the significant duty and power of the law-enforcement officers to vindicate the human rights and prevent criminal acts. The study prepared for this objective composes of three parts; concept of search, legal nature of the search, dominant principles of the search, legal nature of the search, in the second part hereof and in the last part illegal search and results thereof, legal remedies to be applied against the search have been examined.en_US
dc.identifier.citationYalçın, H. (2010). Önleme araması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2751
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCrime preventionen_US
dc.subjectSuçun önlenmesien_US
dc.subjectCrimeen_US
dc.subjectSuçen_US
dc.subjectPoliceen_US
dc.subjectPolisen_US
dc.subjectPublic Lawen_US
dc.subjectKamu Hukukuen_US
dc.subjectPunishmenten_US
dc.subjectCezaen_US
dc.titleÖnleme aramasıen_US
dc.title.alternativePreventive searchen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
279008_removed.pdf
Boyut:
1.83 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Hüseyin Yalçın
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: