Analysis of General Personality Characteristics of High School Students Who Take and Do not Take Vocational Music Training According to Personality Inventory

dc.contributor.authorYağışan, Nihan
dc.contributor.authorKoca, Şehriban
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:15Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:15Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractMesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi Uzmanlar, müzik eğitiminin, çocuklara ve gençlere kendilerini fark etmeleri ve tanımalarında yardımcı olduğunu, kendilerini ifade etmelerine, kendilerine güvenlerine ve sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Bilindiği üzere, çocuklar ve gençlerin aldıkları müzik eğitimi, birçok nedenden ötürü çeşitlilik göstermektedir ve özellikle de amaçlar, yollar ve derslerin yoğunluğu okul türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamdan yola çıkarak, mesleki müzik eğitimi alan ve almayan liselerin güzel sanatlar bölümüöğrencileri genel bir kişilik envanteri yoluyla araştırılmıştır ve bu öğrencilerin gençlik döneminde kişilik gelişimlerine müziğin katkısını tespit etmek için bir araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmada, güzel sanatlar liselerinin son sınıfına giden 140 öğrenci ile genel liselerin son sınıfına giden 140 öğrenci olmak üzere toplam 280 öğrenci rastgele seçilerek öğrencilere, sosyal, kişisel ve genel uyum düzeyleri konusunda karakteristiklerini tespit etmek üzere 168 soruluk bir kişilik envanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar, anti-sosyal eğilimler, kendini gerçekleştirme, duygusal kararlılık, nörotik eğilimler ve psikotik belirtiler alt ölçekleri dahil olmak üzere, genel uyum, sosyal uyum ve kişisel uyum düzeyleri incelendiğinde, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin puanları, mesleki müzik eğitimi almayan öğrencilerden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Çalışma sonuçları, müzik eğitiminin, gençlerin kişiliğini olumlu ölçüde desteklendiğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe authorities claim that music training helps children and young people gain insight and actualize themselves and it contributes to their self-expression, self-confidence and socialization process. As known, music education that children and adolescences get varies for several reasons, and particularly the aims, the ways, and the intensity of courses differ according to the school types. From this context, the students of the high schools of fine arts getting vocational musical training and the students of general high schools not getting the vocational training were investigated by means of a general personality inventory, and a research was conducted to examine whether or not music education supports the personality development of the high school students. In the study, 140 students attending the last grade of high schools of fine arts, 140 students attending last grade of general high schools with total amount of 280 were randomly selected. The students were administered a 168 item personality inventory to determine their characteristics of social, personal and general adaptation levels. Following findings were obtained as a result of the survey: When the total scales general adaptation, social adaptation and personal adaptation levels, including the sub-scales of family affairs, social affairs, social norms, anti-social tendencies, self-actualization, emotional decisiveness, neurotic tendencies and psychotic symptoms, were examined, the scores of students who get vocational music training were found significantly higher than the students who do not get it. The results of the study show that music training supports the personality development of adolescences positively.en_US
dc.identifier.citationYağışan, N., Koca, Ş., (2010). Analysis of General Personality Characteristics of High School Students Who Take and Do not Take Vocational Music Training According to Personality Inventory. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 15-24.
dc.identifier.endpage24en_US
dc.identifier.issn1305-5429en_US
dc.identifier.issn1306-7850en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjd05ESTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24371
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorYağışan, Nihan
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectVocational music training
dc.subjectPersonality
dc.subjectAdolescence
dc.subjectMesleki müzik eğitimi
dc.subjectKişilik
dc.subjectErgenlik
dc.titleAnalysis of General Personality Characteristics of High School Students Who Take and Do not Take Vocational Music Training According to Personality Inventoryen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4371.pdf
Boyut:
232 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası