Atatürk'ün sivil giysilerinin fotoğraflarda incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Döneminin önemli dehalarından olan Atatürk, tüm dünyanın tanıdığı, saygı duyduğu önemli bir kişiliktir. Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında, Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında öncülük etmiş yeri doldurulamayacak bir kişiliktir.Askeri ve siyasi hayatında gösterdiği ince ve zeki tavrını, ileri görüşlülüğünü, moda kültürüne ve günlük giyim kuşamına da taşımıştır. Atatürk?ün giyim kuşamı gerek yaşadığı dönemde, gerek şu anki dönemde yansıttığı özellikler bakımından seçkin bir konumdadır. Vatanın her köşesinde mutlaka bir Atatürk fotoğrafı çıkar karşımıza. Atatürk?ün günümüze ulaşan fotoğrafları O?nun yaşadığı dönem ve zor savaş koşullarına rağmen bile ne kadar şık, modern giyindiğini gözler önüne sermektedir.Günümüz modasında dahi halen çağdaş özellikler taşıyan Atatürk?ün sivil giysi fotoğraflarının, giyim sanat dalı açısından incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Giysilerin giyim sanatları açısından incelenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi ile giysiler günümüz nesline ve gelecek nesillere tanıtılacak, yapılacak yeni araştırmalara kaynak olacaktır. Atatürk?ün Sivil Giysilerinin Fotoğraflarda İncelenmesi konusunda yapılan bu çalışma; Atatürk?ün günümüze ulaşmış fotoğraflardan sivil giysilerinin incelenmesi ile Atatürk?ün giyimde de ne kadar ince fikirli ve ileri görüşlü olduğunu Türk nesline tanıtması açısından büyük önem taşımaktadır. Fotoğraflarla yapılan bu araştırmanın şimdiki ve gelecekteki nesillere bilgi vereceği, kaynak oluşturacağı, sanata ve bilime katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada; 3?ü özel koleksiyonlarda, 17?si yayınlarda, 12?i Anıtkabir Müzesi?nde, 14?ü Harbiye Askeri Müzesi?nde, 7?si Konya Atatürk Müzesi?nde, 22?si Samsun Gazi Müzesi?nde, 26?sı Şişli Atatürk Evi Müzesi?nde olmak üzere, 64?ü giysi, 37?si aksesuardan oluşan 101 fotoğraf incelenmiştir.Her giysi giyim sanatları açısından giysilerin özelliklerine uygun olarak Miyase Çağdaş tarafından geliştirilen gözlem fişleri aracılığı ile incelenmiştir. Özel koleksiyon sahiplerinin kaynak kişi künyelerine yer verilmiştir. Gözlem fişlerinin oluşturulmasında; fotoğrafların temin edildiği yerler, kullanılan giysi cinsleri, kullanılan malzemeler, kullanılan renkler, beden model ve kesim teknikleri, kapanma model ve kesim teknikleri, kol model ve kesim teknikleri, yaka model ve kesim teknikleri, kullanılan aksesuarlar, aksesuarlarda kullanılan malzemeler ve aksesuarlarda kullanılan renkler dikkate alınmıştır.Gözlem fişlerinden elde edilen veriler ışığında giysilerin özelliklerine uygun tablolar oluşturulmuş ve gözlem fişinden elde edilen veriler tablolara aktarılmıştır. Her tablo ayrı ayrı yorumlanmıştır.Araştırmanın sonuç bölümünde elde edilen tablolar doğrultusunda sonuca ulaşılmaya çalışılmış, konu ile ilgili bazı öneriler sunulmuştur.
The genius of the period of Atatürk, is recognized by all the world?s people. He is pioneered an irreplaceable personality for the independence of the Turkish nation, the establisment of the republic of Turkey, reaching the level of comtemporar Turkish nation.Slim and smart attitude show by the military and political life, his costumes forsightedness and has carried the fashion culture. During the period of Atatürk, the need to reflect the current period is distinguisted in terms of features.Opposite us in every correr of the motherland will surely Atatürk?s photo. Atatürk extent photographs reveal how stylish modern dresses although the period in wich the lived and difficult war conditions. Atatürk?s civilion clothes photes which even in today?s fashion is stil with contemporary features are the purpose of the study is the examination of a brunch of art in terms of clothing. Clothes will be a new source for research are introduced today?s generation and next generation with examination of a branch of art in terms of clothing and determining the properties.This study was to Examine the Photograph of Civilian Clothes of Atatürk; examination of photographs of surviving civilian clothes of Atatürk is a great importance in terms of generation to introduce how much is the fine-minded and forward-looking clothing. The photographs of this research will inform the source constitute, art and science are though to contribute to present and future generations.At this research; was examined 101 pictures of accessories which includes at 3 private collections, 17 publications, 12 Anıtkabir Museum, 14 Harbiye Military Museum, 7 Konya Atatüek Museum, 22 Samsun Atatürk Museum, 26 Şişli Atatürk?s House Museum, 64 clothes and 37 accessory. Each garment was examined wiht chips developed by Miyase Çağdaş?s observation in accordonce with the characteristics of garments. References to these resource persons are given hte owners private collection. Observation of the creation of plugs; locations of photos are avaible, types of used clothing, materials which are usedi colours, body model and cuttung techniques, closure model and cutting teachniques, arm model and cutting techniques, collor model and cutting techniques, accessories used, the materials used for accessories and colours used for accessories were taken into account.Statements in accordone with specifications created garments the data obtained from registeries in the light of the observation. The data obtained were transferred to the plug observation statements. Each table is interpreted seperately.It is tried to reach the conclusion statements in accordance with results obtained in the study anda re provided some suggestions on the subject.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atatürk, Dış giyim, Out-wear, Giyim, Clothing, Giysiler, Clothes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ataman, M. (2013). Atatürk'ün sivil giysilerinin fotoğraflarda incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.