Ermeni ulusal kimliğinde Ermeni diasporası ve geçmişin kurgulanması

dc.contributor.authorSarı, Özgür
dc.contributor.authorAvcıoğlu, Gürcan Şevket
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:47Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:47Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sözde soykırım iddialarının Ermeni kimliğinin oluşumundaki yerini ve işlevini incelemekte ve bu işlev içinde diasporanın rolünü tartışmaktadır. Bu çerçevede kimi sosyoloji teorileri ve ilkselci, durumcu ve yapısalcı gibi etnisite teorileri ile kimlik ve diaspora tartışmaları ele alınmaktadır. Bu teorilerden bazılarına göre, ulusal kimliğin belirlenmesi ya da pekiştirilmesi, ortak geçmiş, ortak dil, din, ırk ve kan bağı gibi belirleyicilere dayandığı gibi, mitsel hikayelere, edebi eserlere ve sembollere de dayandırılabilir. Bu noktada, Ermeni diyasporasının, mitsel soykırım iddialarına dayanarak Ermeni ulusal kimliğinin devamını ve etnisitenin bekasını sağlama çabasında olduğu tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study argues the function of so-called genocide claims and the role of the Armenian diaspora in construction of Armenian identity. Within the framework, some sociological theories, the ethnicity theories as circumstantialism, primordialism and constructionism, and some identity and diaspora arguments are being highlightened. According to those theories, construction and signification of national identity is based on common past, common language, common religion, common race and blood relation as well as mythical histories, symbols and literature. At this point, it is argued that the Armenian diaspora is trying to maintain their national identity based the myth of socalled genocide.en_US
dc.identifier.endpage218en_US
dc.identifier.issn1305-5992en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage207en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRME5UTTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27467
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.titleErmeni ulusal kimliğinde Ermeni diasporası ve geçmişin kurgulanmasıen_US
dc.title.alternativeArmenian diaspora and reconstruction of past in the armenian national ıdentity formationen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar