Bulanık kontrol yöntemiyle sera otomasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı seraların kontrolünün geleneksel kontrole göre hayli avantajları olan Bulanık Kontrolle nasıl yapıldığının incelenmesi ve uygun bir Bulanık Uzman Sistem tasarımıdır. Bu amaçla Delphi 7.0 programlama dilinde bir arayüz tasarlanmıştır. Bulanık Kontrol sisteminin giriş parametreleri olarak; sıcaklık, hava nemi, ışık şiddeti, toprak nemi, karbondioksit miktarı ve rüzgar hızı ele alınmıştır. Çıkış parametreleri olarak da; ısıtma, soğutma, gölgeleme, sulama, ışıklandırma ve havalandırma değerleri ele alınmıştır. Gerçekleştirilen Bulanık Sistemin doğruluğunu test etmek için aynı giriş ve çıkış değerleri kullanılarak Matlab FIS editör programı ile karşılaştırılmış ve sonuçların Matlab'dan elde edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca geleneksel kontrol sistemleriyle de karşılaştırılarak gerçekleştirilen sistemin daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir.
The aim of the present study is to examine how to control greenhouses with Fuzzy Control, which is more advantageous than traditional control and to design an appropriate Fuzzy Expert System. For that reason an interface was designed in Delphi 7.0 programming language. Temperature, air humidity, light intensity, soil humidity, the amount of carbon dioxide and wind speed were taken as the input parameters of the Fuzzy Control System. Heating, cooling, shadowing, irrigation, lighting and ventilation values were taken as the output parameters. The same input and output values were applied in Matlab FIS editor program in order to test the reliability of the Designed Fuzzy System, and it was seen that close results to Matlab values were obtained. The system was compared to the conventional control systems and it was observed that it was more advantageous.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bulanık Mantık, Bulanık Kontrol, Sera Otomasyonu, Fuzzy Logic, Fuzzy Control, Greenhouse Automation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ödük, M. N. (2010). Bulanık kontrol yöntemiyle sera otomasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.