Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi basın özgürlüğünün Avrupa genelindeki evrimi sürecinde oldukça önemli katkılarda bulunmuştur. Ortaya koyduğu içtihatlarla düşüncelerini basılı eserlerle açıklayan kişilerin ifade özgürlüğünü maksimum düzeyde koruyan Mahkeme, aynı zamanda basın organlarının güncel sorunlarına da çözüm getirmeye çalışmıştır. Haber kaynağını açıklamama hakkı, basında tekelleşmenin önlenmesi, basılı eserlerin serbestçe dağıtımı hakkı ve basın özgürlüğünü sağlamada devletin pozitif yükümlülüğü konusunda sözleşmeci devletlerin yargı organlarına ışık tutacak kararlar verilmiştir. Keza kararlar ayrıntılı olarak incelendiğinde, basın özgürlüğünün sınırlandırılmasını gerektiren durumlarda da AİHM'in oldukça liberal bir tutum takındığı görülmektedir. Özellikle ulusal güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi gibi devletin ve toplumun korunmasını gerektiren kriz durumlarında dahi Mahkeme, basın özgürlüğünü aşırı sınırlandırma refleksi göstermemektedir
European Court of Human Rights has made significant contributions to the evolution of press freedom across Europe. Protecting at a maximum level the freedom of expression of individuals who express their ideas through published books via the case laws, the Court has also attempted to bring solutions to the current problems of media organs. It has made decisions about the right not to reveal the source of the news, prevention of monopolization in the press, the right to free distribution of printed materials and the positive obligation of the state in ensuring freedom of press that light the way for the judicial bodies of the contracting states. Likewise, when the decisions are examined in detail, it is observed that ECHR has assumed a liberal attitude in cases that require limitation of freedom of press. The Court is not inclined to over limit the freedom of press even in cases of crisis such as national security, public order and prevention of crime that require protection of state and society.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Baykan, M. (2011). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.