Göreceli hızlarda uyarılmış çekirdeklerin parçalanmalarında yüzey gerilim enerjisinin etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Nükleer parçalanmada, yüzey geriliminin parçacık yük dağılımına etkisi, farklı ortalama nötron-proton oranlarına sahip çekirdekler için, çeşitli Zb (bağlı yük) ve (uyarma enerjisi) değerlerinde araştırıldı. Parçacıkların simetri enerjisinin yük dağılımını önemli ölçüde etkilediği gözlendi. Yüzey geriliminin, ortalama orta kütleli parçacıklar (Intermediate Mass Fragment,IMF) değerlerinin Zb'a göre değişimine etkisi nötron fakir ve nötron zengin çekirdekler için araştırıldı. Yüzey gerilim enerjisinin orta kütleli parçacıklar değerlerinde önemli değişikliklere yol açtığı gözlendi. Elementlerin ortalama /Z oranları da hesaplandı. Bu değerlere yüzey geriliminin etkisinin ihmal edilebilir olduğu görüldü. Sıcak parçacıklar için hesaplanan isoscaling katsayısı alfa değerlerinin yüzey gerilim enerjisi terimine göre değişiminin ihmal edilebilir düzeyde olduğu görüldü. İkincil uyarılmalar sonucunda oluşan soğuk parçacıklar için de alfanın yüzey gerilim terimine karşı duyarlılığının ihmal edilebilir olduğu görüldü. Değişik uyarılma enerjilerinde alfa katsayılarının yüzey gerilimine göre değişimi hesaplandı. Uyarılma enerjileri artarken alfa katsayılarının azaldığı gözlendi.
The effect of surface energy of finite nuclei on charge distributions of produced fragments in different ranges of the bound charge Zbound and the excitation energy Ex is investigated for the nuclei with different N/Z ratio. It is seen that the surface energy of individual fragments influence the charge distributions. Influence of the surface energy parameter B0 on the curve of average IMF (Intermediate Mass Fragments) multiplicities versus Zb was also studied for neutron rich and neutron poor projectiles. We observed that the variation of surface energy term produces significant changes in the average IMF multiplicities. Mean neutron to proton ratios /Z of the elements are also calculated. It is seen that the effect of surface energy on these ratios can be neglected. Variation of the isoscaling coefficient alpha for hot primary fragments versus surface energy is almost negligible. After secondary de-excitation the sensitivity of alpha to the surface energy term is also negligible. The values of isoscaling coefficients at various excitation energies are calculated as a function of surface energy term. One may observe that while the excitation energy increases isoscaling coefficients tend to decrease.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstatistiksel çok katlı parçalanma modeli, Yüzey gerilim enerjisi, İsoscaling, Statistical multifragmentation model, Surface energy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bulut, F. (2010). Göreceli hızlarda uyarılmış çekirdeklerin parçalanmalarında yüzey gerilim enerjisinin etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.