Fotovoltaik sistemlerin boyutlandırılması için pvs2 paket programının gerçekleştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-11-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde gerçekleştirilen PVS2 adlı program ile güneş enerjisi sistemleri hakkında kullanıcıya genel bilgiler verilerek ihtiyacın şekillenmesi ve fazla masraftan kaçınarak maliyetin düşürülmesi, tasarımı etkileyen coğrafi koşulların üretime etkileri, ihtiyaç miktarı hesaplanması, malzeme seçimi işlemlerinde kolaylıklar sağlanması ve seçilen malzemelerin uyumluluk kontrolü, mali analiz işlemleri ile tasarım genel karakteristiğinin görselleştirilmesi amaçlanmıştır. Malzeme bilgilerinin bulunduğu veri tabanının kullanıcı tarafından kolayca güncellenebilmesi ve kullanıcının istediği takdirde veri tabanındaki malzemeler içinden, geliştirdiğimiz otomatik seçim algoritması ile en uygun verim-maliyet göz önünde bulundurularak malzemelerin otomatik seçilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen program sayesinde PV sistem tasarımcıları sistemin farklı bileşenlerini kurulumun yapılacağı coğrafi bölgeye, enerji talebine ve sistem güvenilirliği gibi parametrelere göre en uygun şekilde seçebilmektedir.
In this thesis, by means of the implemented PVS2 program, the following objectives are aimed; providing general knowledge on photovoltaic energy systems to the user to help them determine their needs, decreasing the total cost by shortening expenses, determining the effects of geographical conditions on the production, calculation of demand quantity, facilitating the component selection process and matching control of the selected components, financial analysis process and visualization of the general design characteristics. In developed program, the database can easily be updated by the user and user can select among the components by automatic selection algorithm to obtain optimal efficiency?cost criteria. The developed program gives the PV system designer an opportunity to choose among different system components depending on several factors namely the geographical site, energy demand and system reliability.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fotovoltaik, Güneş panelleri, Sistem boyutlandırma, Temiz enerji, PVS2, Yenilenebilir enerji kaynakları, Photovoltaics, Solar module, System sizing, Clean energy, Renewable energy sourses

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kıaynçiçek, E. (2013). Fotovoltaik sistemlerin boyutlandırılması için pvs2 paket programının gerçekleştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.