Köpeklerde Canine Distemper Virus enfeksiyonunun araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmada Konya Büyükşehir Belediyesi Başıboş Hayvanları Koruma ve Barındırma Merkezi, Adana Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma (DOHAYKO) Hayvan Barınağı'nda, Çukurova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine, Konya ve çevresinde bulunan serbest pet kliniklerine yüksek ateş, solunum, sindirim ve/veya sinir sistemi klinik semptomları ile getirilen, 0-12 aylık 116 adet köpek serum örneği CDV antijen varlığı yönünden rapid test ve antikor varlığı yönünden IgG ELISA ile incelendi. Aynı hayvanlara ait lökosit örnekleri VERO hücre kültürüne inokule edildi. Rapid test ile incelenen 116 adet kan serumundan 40 adedi (%34,48), IgG-ELISA ile incelenen kan serumundan 70 adedi (%60,34) pozitif olarak belirlendi. VERO devamlı hücre kültürü inokulasyonunda 45 adedi (%38,79) CPE pozitif olarak değerlendirildi. Rapid test ile pozitif bulunan 35 adet (%30,17) örnek aynı zamanda VERO devamlı hücre kültüründe CPE gözlendi. Bu sonuçlar CDV enfeksiyonunun köpekler arasında yaygın olarak görüldüğünü ortaya koydu
In the research, serum samples of 116 dogs between the ages of 0-12 months with clinical symptoms of high fever, respiratory, digestion and/or nervous system from Konya Metropolitan Municipality Protection of Stray Animals Center, Adana Metropolitan Municipality Society for the Protection of Natural Life Animal Shelter, Cukurova Municipality Center of Rehabilitation of Stray Animals, Animal Hospital in Selcuk University, Faculty of Veterinary Science and from private pet clinics in Konya District has been analyzed in terms of CDV antigen existence with Rapid Test and antibody existence with IgG ELISA test. Leukocyte samples from same animals have been inoculated to VERO permanent cell culture. 40 of the 116 blood serums tested with Rapid Test (34,48%) and 70 of the blood serums tested with IgG-ELISA (60,34%) gave positive results. 45 of the CPE (38,79%) has been evaluated as positive in VERO permanent cell culture inoculation. At the same time 35 of the positive resulted Rapid Test samples (30,17%) have been observed with CPE in VERO permanent cell culture. These results prove that CDV infection is seen commonly among dogs.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

CDV, Antikor, Antijen, VERO, Antibody, Antigen, Virus izolasyonu, Virus isolation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Esen, E. (2013). Köpeklerde Canine Distemper Virus enfeksiyonunun araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.