Zayıf δg-kapalı kümeler, zayıf λ-kümeler ve bazı zayıf ayırma aksiyomları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-12-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, literatürde var olan bazı küme, uzay, genelleştirilmiş kapalı küme kavramlarını ele aldık. İkinci bölümde ise, E. Hatır ve T. Noiri ( [15] ) tarafından tanımlanan ???? -ß-açık kümeler yardımıyla özellikle ??ß-küme kavramını tanımladık. Ardından bu kümenin özelliklerini inceledik. Ayrıca E. Hatır ve T. Noiri ( [16] ) tarafından verilen ?ß-T? uzay adlı ayırma aksiyomuna ait ??ß ?kümelerle ilgili karakterizasyonlarını verdik. ??ß?küme kavramıyla ??ß-kapalı küme kavramının da tanımını verip bu yeni küme çeşidinin karakterizasyonlarını elde ettik. İlk defa N. Levine ( [17] ) tarafından verilen Genelleştirilmiş kapalı kümeler kavramı literatürde pek çok yazar tarafından çalışılmıştır. Burada ???? -ß-açık kümeler yardımıyla ?ßg-kapalı küme olarak adlandırdığımız yeni bir genelleştirilmiş kapalı küme kavramını da tanıtıp, bu kümeye ait özellikleri inceledik. Son olarak, ???? -ß-açık küme kavramı yardımıyla, ?ß-R0 ve ?ß-T½ uzay kavramlarını tanımladık. Bu iki yeni ayırma aksiyomunun karakterizasyonlarını ve ayrıca var olan diğer ayırma aksiyomları ile aralarındaki ilişkileri verdik.
This study consist of two parts: In the first part, we gave definitions of some sets, spaces also generalized closed sets that given in literature. In the second part, we defined ??ß-set by using definition of ?ß-open set which is defined by E. Hatır and T. Noiri (15). At the same time using by ?ß-T? space defined by E. Hatır and T. Noiri (16) we gave the characterization of ??ß-set. We gave definition and characterization of ??ß-closed set by using ??ß-set. N. Levin (17) introdused the notions of generalized closed sets and lots of kind of generalized closed set given in literature. In this paper also we introduce and investigate a new class of generalized closed set called ?ßg-closed set. Finally, We defined ?ß-R0 and ?ß-T½ space also we gave the characterization and the elation ship between of this two separation axioms by using ?ß-open set.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Λδβ-küme, δβg-kapalı küme, δβ-R0 uzay, δβ-T½ uzay, δβ-open set, Λδβ-set, δβg-closed set, δβ-R0 space, δβ-T½ space, δ-β-açık küme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğan, R. (2011). Zayıf δg-kapalı kümeler, zayıf λ-kümeler ve bazı zayıf ayırma aksiyomları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.