Abdurrahman Sâmî Paşa’ya ait mensur bir Letâif-Nâme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Klasik Türk Edebiyatında bir tür olan Letâif-nâmeler mizah ve hiciv unsurlarını havi, okuyanı eleştirel düşünceye sevk eden manzum ve mensur yazılardır. Makalemizde değerlendirilen Sâmî Paşa’ya ait mensur Letâif-name de, hicvin ağır bastığı, nazik ve etkili bir üslubun kullanıldığı XIX. yüzyıla ait bir örnektir. Çalışmada ayrıca Sâmî Paşa’nın biyografisi, letâif-nâme ve nükte hakkında bilgilere de kısaca değinilmiştir.
This article’s subject is the prose text and a small letâif-nâme and this letâif-nâme written by Abdurrrahman Sâmî Paşa who XIX. century Divan-poet and prose writer and novelist Sâmîpaşa-zâde Sezâî’s father. Letâif-nâme is a kind of Classical Turkish Literature and contains elements of humor and satire, referring the reader to critical thinking, clever writings. Sâmî Paşa’s Letâif-name of the prose, satire dominates, gentle, and effective use of a style of XIX. century is an example. In this study also briefly mentioned that Sami Paşa’s biography and information about letâif-nâme and wit.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/557

Anahtar Kelimeler

Abdurrahman Sâmî Paşa, Letâif-nâme

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gümüş, N. (2012). Abdurrahman Sâmî Paşa’ya ait mensur bir Letâif-Nâme. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 21-32.