Hakkâri/Yüksekova 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ilköğretim 7.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece dağarcıklarının belirlenmesi ve bunların öğretilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada ilköğretim okullarının 7.Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece kullanımının aile-okul-öğretmen ve çevre faktörlerine göre değişip değişmediğine yönelikte tespitlerde bulunma amaçlanmıştır. Araştırma Hakkâri İli Yüksekova İlçesi merkezinde bulunan 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İlköğretim 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece dağarcıklarının belirlenmesi ve bunların öğretilmesi amacıyla 100 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin hazırlanan anket formunda öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece deyince ne anladıkları ve dağarcıklarında yer alan deyim, atasözü, bilmeceler belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin deyim ve atasözünü karıştırdıkları belirlenmiştir. Deyimlerin ortak kullanımda sayıca en fazla olduğu atasözlerinin ise en az sayıda olduğu görülmüştür. Özellikle deyim kullanımında ve bilmece sormada, kelimelerde değişiklik yaparak aslına uygun kullanımdan uzaklaştıkları görülmüştür. Atasözlerinde kelimelerin daha doğru kullanıldığı görülmüştür.
In this study we have aimed fort he knowledge of 7 th grade students use of idioms, proverbs, riddels within the context of family, school, teacher and environment and whether these are effected by the factors listed above. This study was conducted at Hakkari Yüksekova 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu on a hundred 7 th grade students. At this study conducted I aimed to find out throught a questionnaire the understanding and knowledge of the students when they are told idioms, proverbs, riddels was found out that students confused idioms and proverbs. It was seen that they changed the words and thus moving away from the orijinale meaning. As a resullt of the ques conducted it was seen that proverbs were used more correctly.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilmeceler, Riddles, Deyimler, Idioms, İlköğretim öğrencileri, Primary education students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kayhan, G. Ç. (2009). Hakkâri/Yüksekova 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ilköğretim 7.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece dağarcıklarının belirlenmesi ve bunların öğretilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.