İstanbul ili Kağıthane ilçesinde çalışan ve çalışmayan kadınların beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının saptanması

dc.contributor.advisorIşık, Nermin
dc.contributor.authorÇıltık, Nilüfer
dc.date.accessioned2018-02-12T11:37:32Z
dc.date.available2018-02-12T11:37:32Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, beslenme bilgi düzeylerini ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla, İstanbul ili Kağıthane ilçesinde kamu kesiminde çalışan 130 ve çalışmayan 130 olmak üzere toplam 260 evli kadının üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri; anket yöntemi uygulanarak, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Kadınların %41,2'si 29-38 yaşları arasında olduğu bulunmuştur. Genel toplamda, aylık gıda harcamasını etkileyen etmenlerin başında %50,5 oranla ekonomik durum, bunu %37,3 oranla mevsimler izlemektedir. Beslenme bilgilerini, çalışan kadınların en çok %39,6 ile yazılı ve görsel kaynaklardan, çalışmayan kadınların ise %36,9'unun aileden edindikleri belirlenmiştir. Pişirme yöntemi sorularından çalışan ve çalışmayan kadınlar sırasıyla makarna için %22,3 ve %66,9'unun; süt için %33,8 ve %51,5'inin; sütlü tatlı için %59,2 ve %73,1'inin; kurubaklagiller için %60,8 ve %75,4'ünün; pilav için %73,8 ve %90,0'ının yanlış cevap verdikleri ve yeşil yapraklı sebzeler için %80,0 ve %63,8'inin doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. Kadınların çalışma durumlarına göre pişirme yöntemlerine verdikleri cevaplar arasındaki ilişki önemli bulunmuştur (p<0,05). Kadınların beslenme bilgi düzeyleri puan ortalamaları çalışanların iyi (72,36±14,86), çalışmayanların ise orta düzeyde (53,32±15,02) olduğu saptanmıştır. Beslenme bilgi düzeyi ile çalışma-çalışmama, eğitim durumu ve aylık gelir arasındaki ilişki önemli (p<0,05), yaş dağılımları arasındaki ilişki ise önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Kadınların genel olarak %66,9'unun günde üç öğün yemek yedikleri saptanmıştır. Öğün atlama oranı %16,5 ve bazen öğün atlayanların oranı %39,6'dır. En fazla atlanan öğünün öğle öğünü olduğu tespit edilmiştir (%65,1). Öğün atlayanların %46,6'sının vakit bulamadığı, %21,2'sinin ise canı istemediği için öğün atladıkları saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out in order to determine the nutritional habits and the nutrition knowledge of 260 married women, 130 of whom are unemployed and the rest are working in the public sector in Kağıthane province of İstanbul . The research findings were recruited by the researcher through surveys and by interviewing the women face-to-face. According to the research findings, majority of the women (41,2%) are aged between 29 and 38 and 69,9% of these women have meals three times a day. While 16,5 %of these women always skip a meal, 39,6 % of these women sometimes skip a meal. Lunchtime is skipped most of all (65,1%). In addition, while 46,6% of these women do not have time to have lunch, 21,2% of them do not feel like having lunch. Economic situation (50,5%) is at the top of the factors which generally affect women?s monthly food expenses. Seasons (37,3%) follow this as the second factor. While majority of employed women learn about nutrition via written or visual resources (39,6%), majority of the unemployed (36,9%) gain their knowledge in the family. The questions related to the way of cooking were given the wrong answer by both the employed and unemployed women in a sequence of 22,3% and 66,9% for pasta; for milk these numbers are 33,8% and 51,5%; for milky desserts they are 59, 2% and 73,1%; for legume they are 60,8 % and 75,4% and for rice they are 73,8% and 90,0%. The employed and unemployed women gave the right answer related to the way of cooking green-leaved vegetables in a sequence of 80,0% and 63,8%. The relationship between the women?s employment condition and their answers to the cooking techniques is found to be significant (p<0,05). It turned out to be that the average score of nutrition knowledge level is good (72,36±14,86) for employed women and (53,32±15,02) satisfactory for the unemployed. The link between employment condition, educational level and monthly income is found to be important (p<0,05) whereas there is not an important link between age rangeen_US
dc.identifier.citationÇıltık, N. (2009). İstanbul ili Kağıthane ilçesinde çalışan ve çalışmayan kadınların beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının saptanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/8618
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBesin tercihlerien_US
dc.subjectFood preferencesen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectKadınlaren_US
dc.subjectWomenen_US
dc.titleİstanbul ili Kağıthane ilçesinde çalışan ve çalışmayan kadınların beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasıen_US
dc.title.alternativeThe determination of the nutrition habits and nutrition knowledge level of the employee and unemployed women in Kağithane in İstanbulen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Nilüfer Çıltık.pdf
Boyut:
1.49 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Nilüfer Çıltık
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: