Konya'nın önemli sinyalize kavşaklarının bilgisayar programı ile incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-08-07

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sinyalize kavşaklar, günümüz kentlerinde yaygın olarak kullanılan kavşaklardır. Bu kavşaklarda, çeşitli yönlerden gelen trafik akımları ve yayalar sırayla geçiş hakkı almaktadır. Nüfus artışları ve ekonomik gelişmelerden dolayı, şehirlerde araç sayıları artmaktadır. Bu durum, kavşağı kullanan trafik akımlarının yönetilmesi ve kavşaktaki sinyalizasyonun düzenlenmesi konularını ön plana çıkarmıştır. Bu gibi konular göz ardı edildiği takdirde, sinyalize kavşaklarda gecikmeler artacaktır. Dolayısıyla artan gecikmeler, işgücü hacmindeki kayıplara, araçların beklemesinden dolayı yakıt ve işletme maliyetlerindeki artışlara, araç sahipleri üzerinde olumsuz etkilere sebep olacaktır. Bu tez çalışmasında, Konya şehiriçi trafiği açısından önem arz eden bazı kavşaklar incelenmiştir. Bu kavşaklar; Kule, Nalçacı?Sille ve Kabataş sinyalize kavşaklarıdır. İncelenen bu kavşaklarda; gecikmeleri minimize edecek, kapasite ve hizmet düzeylerini artıracak yeni devre sürelerinin önerilmesi hedeflenmiştir. Kavşaklar, ?Sidra Intersection? bilgisayar programıyla incelenmiştir. Kavşaklar hakkındaki verilerin programa girilmesi amacıyla, önce kavşaklarda kamera çekimi yapılarak trafik sayımı sonuçları elde edilmiştir. Daha sonra sinyal planları, faz süreleri, yeşil süreler, devre süreleri gibi sinyalizasyonla ilgili bilgiler ve kavşakların düzeni ile ilgili geometrik bilgiler temin edilmiştir. Sinyalizasyon analiz yöntemi olarak Avustralya yöntemine dayanan bu bilgisayar programında, Amerikan (HCM) yöntemine göre de analizler yapılabilmektedir. Kavşak analizleri, kavşaklardaki mevcut devre sürelerine ve yöntemlerin önerdiği optimum devre sürelerine göre her iki yöntem için de yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılmış ve bazı çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, Avustralya ve Amerikan yöntemleriyle elde edilen değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca, önerilen devre süreleri ile genellikle kavşaklarda gecikmelerin azaldığı ve kapasitelerin arttığı gözlemlenmiştir.
Signalized intersections are widely used in today's cities where the traffic flows from various directions and the pedestrians have right to pass one by one. In the cities, the number of vehicles is increasing due to the increase in population and economic developments. This situation highlighted the management of the traffic flows using the intersection and the regulation of signalization at intersection issues. If these issues had been overlooked, delays will increase at signalized intersections. Therefore, the increasing delays will cause labor losses, increases in fuel and operating costs due to waiting vehicles and adverse effects on vehicle owners. In this thesis, some of the intersections such as Kule, Nalçacı?Sille and Kabataş intersections that are important in terms of urban traffic were investigated in Konya. In these intersections, the proposed new cycle times were aimed to minimize delays and increase the capacities and level of services. The intersections were examined using ?Sidra Intersection 5.1? software based on the Australian methods that the traffic counting results were obtained by shooting cameras at intersections to enter intersection data into the computer program. Then the information of signalization such as signal plans, phase times, green times and cycle times and the information about the geometric layout of intersections were provided. Also signalization calculations can be made according to the American (HCM) methods by using the same software. The intersection analyses were performed using both methods according to the current cycle times and optimum cycle times proposed by the methods. The analytical results obtained were compared and some solution suggestions were tried to be introduced. When the results were analyzed, the values obtained by the Australian and American methods were observed to be close to each other. Additionally, the delays at the intersections and the increase in the capacities were generally observed as a result of the proposed cycle times.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sidra intersection, Sinyalize kavşak, Signalized intersection, Konya, Kavşak, Intersection

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akmaz, M. M. (2012). Konya'nın önemli sinyalize kavşaklarının bilgisayar programı ile incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.