İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi İlk Çağ Tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisini inceleme ve tespit etmeye yöneliktir. Araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Haymana ilçesi Mahmut Hilmi Doğan İlköğretim Okulu 6. sınıfta okuyan 72 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle ?YERYÜZÜNDE YAŞAM? ünitesinde yer alan ?Çatalhöyük'te Yaşam?, ?Yüzyıllar Boyunca Yerleşme?, ?Anadolu'da İz Bırakanlar?, ?Bir Yaşam Bir Yolculuk? ve ?Hititler? konuları işlenmiştir. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını ölçmek için hazırlanmış, Sosyal Bilgiler tutum ölçeği ve akademik başarılarını ölçmek için Sosyal Bilgiler ünite başarı testi hazırlanmıştır. Sosyal Bilgiler ünite başarı testi deneysel çalışma öncesinde ve sonunda ön-test ve son-test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Bu testlerin sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Science) programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun başarı düzeyleri ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.
The aim of this research is to investigate the effect of creative drama method on student?s academic achievement and their attitude towards social studies course. The study was carried out during 2008-2009 educational year, at the Ankara Haymana Hilmi Doğan Elementary School, on 6th grade with 72 students. Creative drama method was used in the experimental group, and the traditional method in control group. The subject of ?YERYÜZÜNDE YAŞAM? including ?Çatalhöyük?te Yaşam?, ?Yüzyıllar Boyunca Yerleşme?, ?Anadolu?da İz Bırakanlar?, ?Bir Yaşam Bir Yolculuk? ve ?Hititler? subtopics was taught to the both groups. The social studies achievement test was prepared to determine student?s academic achievement along with an attitude test to measure student?s attitudes towards social studies. The social studies achievement and attitude tests were administered to both groups before the application as pre-test and after the application as post-test. The results were processed in SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) software. The findings showed significant differences between experimental and control groups in their academic achievement as well as their attitudes towards social studies. The experimental group scored significantly higher than the control group.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal bilgiler, Yaratıcı drama, Eğitici drama, Geleneksel yöntem, Social studies, Creative drama, Academic achievement, Attitude towards social studies

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.