Medeni Usûl Hukukunda davaya vekalet ehliyeti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Davaya vekâlet ehliyeti, davanın tarafları dışında üçüncü bir kimsenin vekil sıfatıyla bir davayı yürütebilmesi için kanunen sahip olması gereken ehliyettir. Türk hukukunda dava açmak ve davayı takip etmek için vekil tutmak zorunlu değildir; taraflar davalarını kendileri açıp takip edebilirler. Ancak, taraflardan biri, davayı vekil aracılığı ile takip etmek isterse, yalnız belirli kişileri vekil tayin edebilir. Avukatlık Kanunu'na göre, davaya vekâlet ehliyetine sahip olan kimseler şunlardır: Avukatlar, stajyer avukatlar, avukatlık ortaklıkları, dava vekilleri ve dava takipçileri. Bundan başka, özel bir kanun hükmünde, Avukatlık Kanunu'nun m.35/IV hükmü gereği, belirli kişilerin temsilcisi oldukları kişileri mahkemelerde de temsil edebilecekleri açıkça belirtilmiş ise, o kişiler, avukat, avukatlık ortaklığı, avukat stajyeri, dava vekili veya dava takipçisi olmadıkları halde, temsilci olarak mahkemelerde usul işlemlerini yapabilirler. Dolayısıyla bu kimseler, belirli alanlarda özel kanun hükümleri ile davaya vekâlet ehliyetine sahip olmaktadırlar. Davaya vekâlet ehliyetine sahip olmayan kişiler, vekil sıfatıyla mahkemeye kabul olunmaz. Zira, davada vekil olamayacak bu kişilerin davaya vekâlet ehliyeti yoktur. Davaya vekâlet ehliyeti dava şartıdır. Bu nedenle, mahkemenin, davayı vekil olarak takip eden kişinin davaya vekâlet ehliyetinin bulunup bulunmadığını kendiliğinden gözetmesi gerekir.
Paralegal qualification, is the legal qualification where a third party except the case parties should have to conduct legal proceedings in the case. Attorneyship is not a must in Turkish Law to start a law case or to conduct legal proceedings, case parties can handle their cases by themselves. If one of the parties want to assign a paralegal, then that person should have some specific qualifications to handle that law suit. According to attorneyship law,following are the people who are qualified to represent parties in a law case: attorneys, attorney trainee, attorney associations, case pursuers, case representatives. Besides these people, if some people are explicitly specified in a speacial law to be case representatives of parties as it is stated in attorneyship law article m35/IV, although these people are not attorney, attorney trainee, case representative or case pursuers, they can conduct legal proceedings . Therefore, these people become qualified to be paralegals by these special laws. People who are not qualified to be paralegals are not authorized to enter the court as case representatives. People should have essential qualifications to become paralegals and court, by default, is supposed to verify whether these people have these qualifications.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avukatlar, Lawyers, Avukatlık, Attorneyship, Davaya vekalet ehliyeti, Paralegal qualification, Medeni Usul Hukuku, Law of Civil Procedura

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çelik, Z. D. (2010). Medeni Usûl Hukukunda davaya vekalet ehliyeti. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.