Heron üçgenleri üretme metodları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada birinci bölümde, Heron ücgenleri tantılarak kısa bir tarihçeye yer verilmiştir. İkinci bölümde,Heron üçgenlerinin alan formülünün farklı ispatlarına yer verildi. tanıtıldı ve Heron formülü ispatlandı. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde Heron üçgenlerinin farklı şekillerde elde edilişine yer verildi. Yedinci bölümde, kenarlarının uzunlukları ardışık tamsayı olan (4n-1, 4n, 4n+1), (4n-2, 4n, 4n+2), (4n-3, 4n, 4n+3),????? (4n-u, 4n, 4n+u) üçgenlerin alanlarının lineer fark denklemi ile ilişkisi incelendi.
In the first section of this study we gave a short account of Heronian Triangles with their presentation. In section two different proofs of the area formula for Heronian Triangles are shown and formula of Heronian is demonstrated. In section three, four, five, and six it is demonstrated how we can get Heronian triangles in different ways. In section seven connection between the area of (4n-1, 4n, 4n+1), (4n-2, 4n, 4n+2), (4n-3, 4n, 4n+3),????? (4n-u, 4n, 4n+u) triangles with their lenght of edges successive integers and difference equation is studied.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Heron üçgeni, Pisagor üçgeni, Fark denklem, Heronian triangle, Pythagoras triangle, Difference equations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akbulut, H. (2009). Heron üçgenleri üretme metodları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.