Katkısız ve katkılı betonlarda farklı kür malzemelerinin beton basınç dayanımına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, öncelikle C25 beton sınıfı referans alınarak katkısız, 4 farklı beton katkı maddesi katılarak ve bu katkıların kendi aralarında değişik kombinasyonları kullanılarak beton küp (15cmx15cmx15cm) numuneler üretilmiştir. Üretilen farklı içerikteki beton numuneler, hem standartlarda belirtilen normal şartlara göre kür edilmiş(suda kür), hem de aynı içerikli numuneler 4 farklı beton kür malzemesi uygulanarak kür edilmiştir. Böylece, hem farklı beton katkı maddelerinin bir ve birden fazla uygulanması durumunda beton basınç dayanımına etkisi, hem de bu betonların farklı beton kür malzemeleri ile kür edilmesi sonucunda beton basınç dayanımındaki değişimler gözlemlenmiştir. Beton numunelerden elde edilen basınç dayanımı sonuçları birbirleriyle değişik şekillerde karşılaştırılmıştır. Aynı karışım oranına sahip beton numunelerin, farklı kür uygulamaları ile basınç dayanımlarında meydana gelen değişim ve aynı kür uygulamasına tabi tutulan beton numunelerin, farklı beton karışım oranlarında basınç dayanımlarında meydana gelen değişim ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sonuçta; farklı karışım oranlarında üretilen tüm beton numunelerin suda kür edilmesi sonucunda elde edilen basınç dayanımı değerlerinin, diğer uygulanan kür yöntemlerine oranla daha iyi sonuç verdiği, beton numuneler üzerine uygulanan farklı kimyasal kür malzemelerinin farklı beton karışımları için değişik sonuçlar ortaya çıkardığı, bu yüzden uygulama sırasında kullanılacak beton karışımına göre laboratuarda kimyasal kür malzemelerinin denenip en uygun duruma göre seçim yapılması gerektiği gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Beton basınç dayanımı, katkı maddesi, beton kürü, kimyasal kür malzemesi.
In this study, primarily with reference to the no additive C25 concrete class, and by joining 4 different concrete additive contributions among themselves by using different combinations of concrete cube (15cmx15cmx15cm) samples were produced. The concrete samples produced different content, according to the standards laid down in normal circumstances have been cured (cured in water), and similar contents have been cured by applying of 4 different samples concrete curing material. Thus, both a different and more than one application of concrete admixtures in the case to the effect of concrete compressive strength, as well as concrete curing materials with different curing of the concrete result of the changes have been observed in the compressive strength of concrete. Concrete compressive strength results of samples obtained were compared with each other in different ways. With the same mixture ratio of concrete samples, with different curing applications in compressive strength and the changes needed to apply the same curing concrete samples held different concrete mixture ratios of compressive strength of the changes have been examined in detail. As a result, different mixture ratios produced in all the concrete samples cured in water to be obtained as a result of the compressive strength values, other methods are applied to cure than to give good results, concrete samples are applied on the different chemical curing various materials for concrete mixtures of different results are revealed that were observed. Therefore, the application will be used during the concrete curing materials according to the chemical laboratory test should be whether to choose the most appropriate according to the situation that has been observed. Keywords: Concrete compressive strength, additive, concrete cure, chemical cure material.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Beton basınç dayanımı, Beton kürü, Kimyasal kür malzemesi, Concrete compressive strength, Concrete cure, Chemical cure material

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türken, H. (2010). Katkısız ve katkılı betonlarda farklı kür malzemelerinin beton basınç dayanımına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.