Sevdâyî Divanı'nın çeviri yazı metni ve günümüz Türkçesiyle nesre aktarımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Divân şiirinin 16. yüzyıl şairleri arasında yer alan Sevdâyî'nin, Divânı'nın çeviri yazı metni, tahlili ve günümüz Türkçesine aktarımı yapılmıştır. Çalışma Sevdâyî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgileri içeren giriş ile başlamakta ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Sevdâyî'nin hayatı ve eserleri ortaya koyulmaya çalışılırken; Türk edebiyatındaki ?Sevdâyî? mahlaslı diğer şairlerden bahsedilmiştir. Birinci bölümde; Divan'da hangi nazım şekillerinin, hangi aruz kalıplarının, kafiyelerinin kullanıldığı, ayet ve hadis iktibaslarının neler olduğu, hangi deyim ve atasözlerinin kullanıldığı, hangi edebi sanatlara başvurulduğu üzerinde duruldu ve şairin edebi kişiliği hakkında bilgi verildi. Yapılan biçimsel inceleme sonucunda Sevdâyî Divânı'nın, Divân siirinin karakteristik özelliklerini tasıdıgı görülmüştür İkinci bölümde ise, Sevdâyî Dîvânı'nın tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapılıp, çeviri yazı metnin hazırlanmasında gözetilen esaslar belirtildi. Ayrıca bu bölümde, transkripsiyon işaretleri ile Sevdâyî Dîvânı'nın çeviri yazı metni ve günümüz Türkçesiyle nesre aktarımına da yer verildi. Sonuç kısmında; Sevdâyî Dîvânı'nın incelenmesi, çeviri yazı metni ve günümüz Türkçesiyle nesre aktarımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
This piece of work is the analysis, transcription and translation to contemporary Turkısh of divan which belongs to Sevdâyî who was one of the 16th century poets of Classical Turkish Poetry. Before passing to first part, in the introduction part it is informed about Sevdâyî?s life and his works. Then it is informed about the other poets whose nick names are Sevdâyî. In the first part, it is resourced and emphasized that which verse forms, rhyme and prosody models are used, what the vesicle and hadith quotations are, which literary arts , idioms and proverbs are used in Divân. And then ıt is informed about poet?s literarial personality. At the end of formal assessment, it has been seen that Sevdâyî?s Divan has the characteristics of Classical Turkish Literature. In the third part, after the attached transcripts being introduced, the stages of how a criticism text prepared are shown. At the end of this part, criticism text and ıts translation of contemporary Turkısh attributed. In the conclusion, ıt has been generally evaluated about Sevdâyî Divan?s analytical research, criticism text and translation of contemporary Turkısh.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Divan edebiyatı, Divan literature, Divan şiiri, Court poem, Divanlar, Divans

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yaşar, Z. (2008). Sevdâyî Divanı'nın çeviri yazı metni ve günümüz Türkçesiyle nesre aktarımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.