Türk ve Alman basınında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ? AB ilişkilerinin Türk ve Alman basınında sunuluş biçimini, haber metinlerinde kullanılan dil özelliklerini ve Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ilgili basın-yayın organlarının tutumlarını ortaya koymaktır. Çalışmada, tarama ve söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Türkiye'nin Tanzimat'tan bu yana süregelen batılılaşma çabaları, 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye adaylık statüsü verilmesi ile farklı bir dönemece girmiştir. Bu tarih ile AB'ye bir adım daha yaklaşan Türkiye, 40 küsur yıldır Avrupa Birliği'ne dâhil olabilmek için çaba göstermektedir. Türkiye'nin AB'ye girmesi, bütün sosyal ve siyasal yapıları etkileyeceği için lehte ve aleyhte yapılan tartışmalar halen güncelliğini korumaktadır. Bu tartışmalarda basının rolü oldukça büyüktür. Almanya, Avrupa'nın motor gücü, yönlendirici unsuru kabul edildiği için, Alman ve Türk basınında Türkiye'nin AB'ye girmesi konusundaki haberlerin özel bir yeri ve önemi vardır. Her bir medya kuruluşunun kendine özgü bir yayın politikası, düşünce yapısı, ekonomi-politiği, hitap ettiği belli bir okuyucu kitlesi ve dili göz önüne alındığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday olması konusunun medyadaki (hem Türk hem de dünya medyasında) sunuluş biçimlerinin de farklılık göstereceği ortadadır. Araştırmanın tarama analizi aşamasında 3 Ekim 2005 tarihi temel alınmış, dördü Türk (Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah, Yenişafak) dördü de Alman (Süddeutsche, Die Zeit, Der Spiegel, Die Welt) olmak üzere sekiz gazete incelenmiştir. Taranmış haber metinleri söylem analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, söz konusu gazetelerin Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili takındıkları tavır ve ortaya koydukları görüşler ya da haberleri sunuş biçimlerinin farlılıklar gösterdiği, bununla birlikte gerek Türk gerekse Alman basınının çoğunluk itibariyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine olumlu yaklaştıkları söylenebilir.
The aim of this study is to introduce the ways of presentation of Turkey ? EU relations both in Turkish and German media, the points of languages used in the texts and also to display the policies of press about Turkey?s aspiration on EU membership. Screening and Discourse Analysis methods were used in this study. Since administrative reforms, Turkey has had struggles to adopt European practices that took a different shape after been given candidate statute by EU on October 3, 2005. Turkey having drawn more closer to EU as of this date, has been striving to join EU for over 40 years. As joining EU would influence all social and political structures for Turkey, arguments made pros and cons keep up to date. During the discussions we can say that media takes a quite big role. The news about Turkey?s aspiration on EU membership has a big and important place in Turkish and German press, as Germany is accepted as a guiding factor and focus of power. Having regard to the fact that each media institution has its own broadcast policy, point of view, economic policy, total audience and languages, it is obvious that the matter of Turkey?s aspiration on EU membership will display different presentation ways both in Turkish press and world press. October 3, 2005 was taken as a basis at the screening analyzing stage. Of the newspapers analyzed; four of eight newspapers are Turkish (Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah, Yenişafak) and the remaining four are German (Süddeutsche, Die Zeit, Der Spiegel, Die Welt). Analyzed news articles therein were evaluated according to discourse analysis. At the end of this study, we can emphasize that the said newspapers take a different attitude about Turkey?s aspiration on EU membership and also they introduce their different point of views in different styles. Nonetheless, it can be said that both Turkish and German press usually hold an affirmative attitude about the matter of joining EU for Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avrupa Birliği, European Union, Alman basını, German media, Türk basını, Turkish media

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aslan, Z. (2008). Türk ve Alman basınında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.