Akoyunlu Karakoyunlu Hanedanlıklar Dönemi at ve koç (koyun) figürlü mezar taşlarının çağdaş seramik sanatı açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türklerin tarih sahnesine çıktıkları günden beri, kendilerine özgü mezar gelenekleri ve mezar üstü anıtları önemli bir kültür unsuru olarak dikkat çekmiştir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu (XIV-XVI. yy.) hanedanlıkları at ve koç figürlü mezar taşları gerek plastik açıdan gerekse damga ve sembollerle kendilerine özgü anlatım biçimlerini yakalamış ve yansıtmıştır. Hanedanlıklar döneminde yapılmış olan taş yontular, sadece mezar taşı olarak değil, defnedilmiş kişinin hayattaki mevkisini ve mesleğini de sanatsal ifadelerle ortaya koymuştur. Bu taş yontular yalın plastik biçimleri ile üzerlerindeki çeşitli sembol ve motiflerle kendilerine özgü anlatım biçimine sahiptir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemine ait figüratif at ve koç-koyun biçimli mezar taşlarının farklı yazar ve araştırmacılarımız tarafından gördüğü ilgi ve değeri, günümüz sanat anlayışı sanatçılar tarafından görmemiştir. Bu araştırmada taş yontuların farklı malzemelerle günümüz sanatçılarına esin kaynağı olabileceği, çağdaş seramiğe sanatsal yorumlarla aktarılmış 8 özgün form ile bunları destekleyen araştırma, çizim ve tasarımlarlarla vurgulanmağa çalışılmıştır
From the time that Turks has been existed on historiy their traditions and gravestonse peciliar to themselves attracted the attensions as an important culture component. Karakoyunlu and Akkoyunlu dunasties horse and ship figured gravestones has catched and reflected its peculiar explanation from both plastic side and with explanation style. The sotone sculpture which has been made at the period of dunasties not only as gravestones but also displayed the status and job of barried person with artistic expressions. These stone sculptures posseses different motives and explanation type peculiar to themselves with their plastic format and symbols on their surface. The figurative horse and ship shaped grave stones belong to karakoyunlu and akkoyunlu period havent seen the same interes and value by the writer and researchers of our times as they had seen .With these researces it has been tried to stress that stone sculptures can be an inspriation source for our artists in these time, with different materials and supplies, 8 peculiar form which has been transshipped to modern ceramic with artistic explanations and researches, design and artwork.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akkoyunlular, Atlar, Horses, Karakoyunlular, Koçlar, Rams, Mezarlar, Graves

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağırlı, R. (2008). Akoyunlu Karakoyunlu Hanedanlıklar Dönemi at ve koç (koyun) figürlü mezar taşlarının çağdaş seramik sanatı açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.