Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki ilişkilerde ulemânın diplomatik rolü

dc.contributor.authorÇiftcioğlu, İsmail
dc.date.accessioned2018-11-14T11:56:44Z
dc.date.available2018-11-14T11:56:44Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionUrl: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/435en_US
dc.description.abstractTeşkilât ve müesseselerde Selçuklu geleneğinin hâkim olduğu Anadolu Beylikleri ve Osmanlılarda, ulemânın hizmet alanı içinde tedrisat, kaza ve telifâtla ilgili faaliyetler, ağırlıklı bir yere sahipti. Bununla birlikte gerek Anadolu Beylikleri, gerekse Osmanlılar, önceki teamüllerin de etkisiyle bu zümreden diplomasi alanında da faydalanma yoluna gittiler. Ulemânın bu alanda tercih edilmesinin temel nedeni, hem siyasî çevreler, hem de toplum nazarında belli bir itimat ve saygınlığa sahip bulunmasıyla ilgilidir. Osmanlılarla Beylikler arasındaki siyasî meselelerin diplomasi kanalıyla çözümünde elçilikle görevlendirilen ulemâ, taraflar arasında barışın tesisi ve anlaşma zemininin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. Bu resmî görevinin yanında, zaman zaman kendi inisiyatifi doğrultusunda üstlendiği arabuluculuk misyonuyla yine, barışın sağlanması yönünde kayda değer katkılarda bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn the Ottoman and Anatolian Beyliks dominated by the Seljuk tradition in terms of organization and institutions, the ulama (scholars) mostly worked in the areas of teaching, judicial activities and book writing. Besides, both the Ottomans and Anatolian Beyliks used the scholars in the area of diplomacy. The main reason for their use as a diplomatic mission can be attributed to their popularity and respect among the population as well as the rulers. The ulama charged with diplomatic mission to solve the problems between the Ottoman and Beyliks played a significant role in establishing peace and realizing agreement. Along with such official mission, the ulama sometimes adopted a voluntary role to mediate between the conflicting parties and made significant contributions to peace and cooperation.en_US
dc.identifier.citationÇiftcioğlu, İ. (2009). Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki ilişkilerde ulemânın diplomatik rolü. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 193-205.en_US
dc.identifier.endpage205
dc.identifier.issn1300-5766en_US
dc.identifier.startpage193
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/13651
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Kategori Belirleneceken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOsmanlılaren_US
dc.subjectAnadolu Beyliklerien_US
dc.subjectUlemâen_US
dc.subjectDiplomasien_US
dc.subjectElçiliken_US
dc.subjectOttomansen_US
dc.subjectAnatolian Beyliksen_US
dc.subjectScholarsen_US
dc.subjectDiplomacyen_US
dc.subjectAmbassadorshipen_US
dc.titleOsmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki ilişkilerde ulemânın diplomatik rolüen_US
dc.title.alternativeThe diplomatic role of ulama in the relations between the Ottoman and Anatolian Beyliksen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
İsmail ÇİFTCİOĞLU.pdf
Boyut:
157.51 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: