Divan-ı Muhasebat (1862-1908)

dc.contributor.advisorYılmaz, Mehmet
dc.contributor.authorKış, Salih
dc.date.accessioned2017-08-08T06:53:59Z
dc.date.available2017-08-08T06:53:59Z
dc.date.issued2012-11-02
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez 1862 yılından, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 senesine kadar geçen sürede Osmanlı malî denetiminde büyük bir öneme sahip olan Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşunu, görev ve yetkilerini, bürokratik yapısını ve devlet teşkilatı içerisindeki yerini ele almaktadır. Tanzimat Fermanı sonrası Maliye Nezareti bünyesinde kurulan malî denetleme birimlerinin incelendiği tezin ilk bölümünü, günümüz Sayıştay'ının nüvesini oluşturan Divan-ı Muhasebat'ın kurulu?unun ve geli?iminin ele alındığı ikinci bölüm takip etmektedir. Tezin üçüncü, dördüncü ve be?inci bölümlerinde, kurumun görev ve yetkileri, bürokratik yapısı ve Osmanlı devlet teşkilatı içerisindeki yeri ve ili?kileri ele alınmaktadır. Altıncı bölümde ise, Divan'a 1862-1908 yılları arasında riyaset etmiş başkanları ve binaları anlatılmaktadır. Tezin kapsadığı dönem içerisinde Osmanlı malî denetiminde söz sahibi olma yolunda işini yapan Divan-ı Muhasebat'ın denetim noktasında performansına dikkat çekilmektedir. Ayrıca kurumun devlet teşkilatı içerisindeki önemine vurgu yapabilmek adına tarihi de ön planda tutulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis thesis deals with foundation, functions and powers, bureaucratic structure and place in state organization of Divan-ı Muhasebat which has a great importance on Ottoman financial control from 1862 to the declaration of the Second Constitutional Period in 1908. In the first part, financial control units embodied in Ministry of Finance after the Imperial Edict of Gülhane are examined. In the second part, foundation and development of Divan-ı Muhasebat (which is the core of Turkish Court of Accounts) are dealt with. In the third, fourth and fifth parts; its functions and powers, bureaucratic structure, place and relations in Ottoman state organization are studied. In the sixth part, its chairmen from 1862 to 1908 and buildings are told. In the period that the thesis involves, the supervision performance of Divan-ı Muhasebat, which is on course to have a say in Ottoman financial control, is pointed out. Its history is also prioritized to emphasize its importance in state organization.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma BAP tarafından 07103002 nolu Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir.en_US
dc.identifier.citationKış, S. (2012). Divan-ı Muhasebat (1862-1908). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5476
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectDivan-ı muhasebaten_US
dc.subjectSayıştayen_US
dc.subjectMalî denetimen_US
dc.subjectMaliyeen_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectCourt of accountsen_US
dc.subjectFinancial controlen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.titleDivan-ı Muhasebat (1862-1908)en_US
dc.title.alternativeDivan-i Muhasebat (1862-1908)en_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
13_removed.pdf
Boyut:
12.42 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Salih kış
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: