Afyonkarahisar-Tınaztepe Kasabası'na ait el işlemeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

El sanatlarının en önemli öğelerinden olan işlemecilik, bugüne kadar çeşitli değişimler ve gelişmeler göstermiştir. İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için ürettiği ürünlere hüznü ve sevinci, doğumu ve ölümü ilmek ilmek işlemiş ve dokumuştur. Rengiyle, deseniyle, kompozisyonu ile yaşadığı her dönemin özelliğini yansıtan, toplumların coğrafik, ekonomik ve sosyal şartları ile beslenip günümüz kültür değerlerini taşımakta olan işlemeler zengin bir çeşitlilik göstermektedir. İşleme; emek, sabır, göz nuru ve incelik isteyen güç bir sanattır. Çoğalan nüfusa bağlı olarak ihtiyaçlara cevap verememe, teknolojinin ilerlemesi, kırsal yaşamdan kent yaşamına göç, el emeğinin çok zaman alması ve değerini karşılamaması gibi nedenlerle el sanatları Afyonkarahisar'da can çekişmektedir. Bu araştırmada amacımız yörede yapılan işlemelerin özelliklerini tanıtmak, bu sanat dalının nasıl bir gelişme gösterdiğini sergilemek, farklı kullanım alanlarının olduğunu ve farklı tekniklerin uygulandığını belgelemektir. Araştırıldıkça, incelendikçe her an yeni bir özelliği ile karşılaşılması doğal olan işlemeleri kesin bilgilerle sınırlamak mümkün değildir. Konu ile ilgili Konya ve Afyonkarahisar'da bulunan kütüphanelerde literatür taraması, internetten araştırma ve işlemelere ulaşmak için saha araştırması yapılmıştır. Saha araştırması ile elde edilen ürünlerin özellikleri incelenerek, araştırmaya dâhil edilen örneklerin belgelendirilmesi amacıyla genel ve detay fotoğrafları çekilmiş, gözlem fişleri oluşturulmuş. Form, cins, boyut, teknik, malzeme desen ve motif, konu bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Taranan kaynaklar neticesinde elde edilen bilgilerin analizi yapılmış ve sonuca ulaşılmıştır.
One of the most important elements of handicrafts, embroidering has presented various changes and development until today. People have woven and embroidered their grief and joy, birth and death carefully into their works to meet their needs. By reflecting the characteristics of the period it was embroidered, handiworks show a rich variety with its color, pattern and composition. In addition they use societies? geographical, economical and social conditions as a source of their works and the hand works carry the current cultural values. Embroidering is a difficult art requiring effort, patience, hard work and attentiveness. Handicrafts are having hard times in Afyonkarahisar such reasons as the rapid population growth and not meeting the demands, technological developments, migration from rural to the urban areas, time consumption of the works and low payment. In this research it is aimed firstly to demonstrate the characteristics of the hand works embroidered in the district, secondly to display the development of this craft and lastly to document that the craft has different areas of usage and different techniques are carried out in this craft. As it is analyzed deeply, it is impossible to limit hand works with certain knowledge because it is natural to face with a new characteristic of it in every moment. Related to the subject, data search in libraries of Afyonkarahisar and Konya, internet research and to reach the hand works a field research was carried out. After examining the characteristics of the hand works which were gathered by the field research, general and detailed photographs are taken and observation slips are formed to document sample hand works attached to the research. Form, type, size, technique, material, design and pattern are analyzed in detail related to subject. Information that was obtained as a result of searched resources was analyzed and finalized.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Afyonkarahisar, Tınaztepe Kasabası, El işlemeleri, Handlings

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Elmas, S. (2008). Afyonkarahisar-Tınaztepe Kasabası'na ait el işlemeleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.