Çoklu zekâ kuramının ilköğretim birinci kademede İngilizce öğretimi için kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme etkinliklerinin etkisini araştırmaktır. Ön-test, son-test ve kontrol grup tasarımının kullanıldığı bu deneysel çalışma, İzmir-Selçuk İsabey İlköğretim Okulundaki dört sınıftan toplam seksen öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 4-A ve 5-A sınıfları kontrol grupları; 4-B ve 5-B sınıfları da deney gruplarıdır. Dördüncü sınıflarda ?Animals? konusu, beşinci sınıflarda ise ?Have got/Has got? konusu seçilmiştir. Deney gruplarında Çoklu Zekâ öğrenme teknikleri, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, ?İngilizce Başarı Ön ve Son Testleri? ve ?Çoklu Zekâ Envanteri? nden faydalanılmıştır. Ön testler uygulanmış daha sonra deney grubundaki öğrenciler gelişmiş zekâ alanlarına göre gruplandırılmış ve farklı çoklu zekâ etkinlikleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda son testler uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi t-testi kullanılarak yapılmıştır. Deney gruplarının son test puan ortalamaları ile kontrol gruplarının son test puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, deney gruplarının son test puan ortalamalarının kontrol gruplarınınkilerden yüksek olduğunu göstermiştir. Bir başka ifadeyle, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğrenme etkinlikleriyle İngilizce dersleri işlenen her iki deney grubu öğrencileri, iki kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılıdır. Dolayısıyla bu çalışmada; Çoklu Zekâ kuramına dayalı öğrenme yöntemlerinin, öğrencilerin İngilizce dersindeki başarılarını etkilediği ve geleneksel öğretim yöntemleri ile arasındaki farkın önemli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
This study aimed to explore the impact of learning activities based on the Multiple Intelligence Theory on the success of first stage primary school students in English lessons. An experimental study, in which a pre-test, a post-test and control group design were used, was conducted with four classrooms, eighty students at İsabey Primary School located in Selçuk, İzmir. These eighty students were chosen from the two fourth grades (4-A / 4-B) and the two fifth grades (5-A / 5-B). 4-A and 5-A classes were control groups; 4-B and 5-B were treatment groups. ?Animals? subject was chosen for the fourth grades and ?Have got / Has got? subject was chosen for the fifth grades. The learning activities based on the Multiple Intelligence Theory were used in the treatment groups while traditional learning methods were used in the control groups. To gather data, ?English success pre-tests and post-tests? and ?the Multiple Intelligence Inventory? were used. Pre-tests were applied to control and treatment groups. The students in the treatment groups were sub-grouped through their developed intelligence dimensions and different multiple intelligence activities were applied. At the end of the study, post-tests were applied to control and treatment groups. Data gathered from this study have been analyzed by using t-test. In this study, the mean scores of the post-tests fort he treatment groups were compared with the mean scores of the post tests fort he control groups. The results of the study showed that the mean scores of the post-tests in the treatment groups were higher than that of the post-tests in the control groups. In other word, the students of the both treatment groups who learned the subjects through learning activities based on the Multiple Intelligence Theory were more successful than the students of the both control groups. As a result, it is concluded that Multiple Intelligences Methods effect English achievement of the students and the difference between these methods and traditional learning methods is significant.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çoklu zeka kuramı, Multiple intelligence theory, İlköğretim, Primary education, İngilizce eğitimi, English education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Temel, Ç. Z. (2008). Çoklu zekâ kuramının ilköğretim birinci kademede İngilizce öğretimi için kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.