Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın romanlarında “aşk”

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz, romanlarında dinden tasavvufa, siyasetten tarihe, sanattan aşka kadar çok çeşitli konularla okuyucunun karşısına çıkar. Yüzyıllar boyunca edebiyatın önemli konularından biri olan aşk, yazdıklarıyla yaşadığı çağa şahitlik eden Afet Ilgaz’ın romanlarına da konu olur. Çalışmada aşk konusunun yazarın romanlarında ele alınış biçimi irdelenmiş ve yazarın bahsi geçen konuya yaklaşımı ile aşkın roman kişileri tarafından nasıl algılandığı verilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda yazarın romanlarını konu bakımından sınıflandıran kısa bir girişten sonra yazarın romanlarında aşk, ihanet ve ahlâkî çarpıklık ele alınmıştır.
Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz who is one of the important writers of Turkish literature in the Republican period, is in front of the reader from religion to mysticism, from politics to history, from art to love with so multi-dimensional issues at her novels. One of the important issues of the literature throughout the centuries, the love, is the subject of novels by Afet Ilgaz who witnessed of her era with the writings. In this study love is examined to take charge of form at her novels and were discussed to be given her approach to love with how were perceived by novels’s people to love. In this direction, classified in terms of subject Afet Ilgaz’s novels after a brief introduction and overview of love, fidelity and moral skewness of her novels had been discussed.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/532

Anahtar Kelimeler

Afet Muhteremoğlu Ilgaz, Roman, Novel, Aşk, Love, Yalnızlık, Loneliness, İhanet, Treachery, Sadakat, Fidelity, Tasavvuf, Mysticism

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yazbahar, Z. (2011). Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın romanlarında “aşk”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 151-177.