The effects of computer-based grammar practice on the grammatical development of 6th grade elementary school efl students in a primary school context

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin dilbilgisi açısından ilerlemelerine yardımcı olmak için Bilgisayar Destekli Dilbilgisi Uygulamalarını kullanmanın etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma Sıraç Aydıntaşbaş İlköğretim Okulu'nda 6. sınıfa devam öğrencilerden bilgisayara dayalı ve kağıda dayalı grup olarak her biri 25 kişiden oluşan 2 grup öğrenci üzerinde yapılmıştır. Her iki grup da aynı düzeyde öğrenim sürecine başlamış ve aynı müfredat dahilinde öğrenim görmektedir. Yapılan pre-test ile öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce öğrenilen konular hakkında daha önceden bilgi sahibi olmadıkları ortaya konmuş, çalışma boyunca oluşturulan bilgisayara ve kağıda dayalı gruplarda konular sınıf içi öğretim yoluyla gösterildikten sonra kağıda dayalı gruptaki öğrencilerden sınıfta kendilerine dağıtılan dilbilgisi alıştırmalarını kağıt üzerinde; bilgisayara dayalı gruptaki öğrencilerden de bilgisayar odasında bilgisayar üzerinde öğrenilen konuları pekiştirmek amacıyla yapmaları istenmiştir. Ayrıca bilgisayara dayalı gruptaki öğrenciler bilmedikleri kelimelerin anlamlarını klasik sözlükler kullanmak veya öğretmenden yardım almak yerine bilgisayarlara daha önceden yüklenmiş olan dijital bir sözlük kullanarak bulmaya çalışmışlar böylece öğrencilerin bilgisayar karşısında bağımsız olarak çalışmaları hedeflenmiştir. Daha sonra yapılan post-test ile öğrencilerin çalışma sonundaki başarıları genel olarak karşılaştırılmış ve ayrıca sınavlarda yer alan dilbilgisi bölümlerindeki performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, çalışma sonunda elde edilen veriler konuyla ilgili birçok benzer çalışmalarda da ortaya çıktığı gibi dilbilgisi alıştırmalarını doğru olarak yapabilme açısından bilgisayara dayalı ve kâğıda dayalı gruplarda anlamlı bir farkın olmadığını ancak bilgisayarla çalışmanın öğrencilerde İngilizce dersine karşı pozitif bir yaklaşım doğurduğunu, klasik sınıf ortamının öğrenciler üzerinde oluşturduğu sıradanlığı ortadan kaldırdığı için öğrencilerin bu derse karşı ilgilerini artırdığını ortaya koymuştur.
The purpose of the present study is to find out the effects of Computer-Based Grammar Practice on the grammatical development of 6th grade elementary school EFL students. This study was conducted on the sixth grade students of Sıraç Aydıntaşbaş Primary School in the second term and two groups - computer based and paper-based ?which consisted of 25 students each were formed for the implementation of the study. The two groups both were at the same level prior to the learning process and they were taught within the same syllabus. It was shown via pre-tests that the students formerly did not have any information about the subjects to be learned. The students in paper-based group were asked to do the exercises on papers in the classroom while those in computer-based group were asked to do the same exercises on the computers in the technology class. In addition, the students in computer-based group tried to find the meanings of unknown words using a pre-downloaded digital dictionary on computers instead of using traditional paper dictionaries or asking teachers. Later, the success of the students was compared through the post-test and their performances on the grammar section of the exams were assessed relatively. Consequently, the data obtained at the end of the study, as it was found in many similar studies, showed that there was no significant difference between paper-based and computer-based groups in terms of doing the grammar exercises correctly. However, it was also found that studying on a computer led to a positive attitude towards English and made students be more interested in English since it could clear away the boring atmosphere of classrooms.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yabancı dil eğitimi, Foreign language education, Yabancı dil öğrenimi, Foreign language learning, Yabancı dil öğretimi, Foreign language teaching, İngilizce öğretimi, English teaching

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dolmacı, M. (2008). The effects of computer-based grammar practice on the grammatical development of 6th grade elementary school efl students in a primary school context. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.