Konya il merkezindeki hastanelerde mutfak personelinin ellerinin mikrobiyolojik florası üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Konya il merkezindeki 6 hastanenin mutfak personelinden numune alınarak yapılmıştır. Toplam 72 personelden steril ringer solüsyonu ile steril poşetlerin içine yıkama suretiyle numune alınmıştır numuneler eldivenli ve eldivensiz yıkanmış, eldivenli ve eldivensiz yıkanmamış olarak 4 şekilde alınmıştır. Numuneler E.coli, S.aureus, koliform bakterisi, Salmonella ve toplam mezofilik bakteri yönünden incelendi. Koliform bakteriler hastane personelinin el florasında ortalama 3,703 kob/log10 olarak saptanmıştır. E.coli bakterisi ortalama 3,391 kob/log10 olarak saptanmıştır. Hastane personelinin el florasında toplam mezofilik aerobik mikroorganizma sayısı ortalama 4,165 kob/log10 olarak tespit edilmistir. Maya ve küf sayısı ortalama 1,790 kob/log10 olarak belirlenmiştir. Hastane personelinin el florasında Staphylococcus aureus bakteri sayısı ortalama 3,554 kob/log10 olarak tespit edilmistir. Sonuç olarak incelenen hastanelerdeki mutfak personelinin ellerinden alınan örneklerin kontaminasyon kaynağı olduğu tespit edildi. Hastane mutfaklarının hijyenik kalitesini etkileyen personel ellerinin hijyeninin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, hastane mutfak personelinin hijyen konusunda eğitimsiz olduğu ve kisisel hijyen konusunda eğitilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Personelin sağlık kontrolünden düzenli aralıklarla geçmesi besin zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmalar ve kontaminasyonlarla ilgili olarak düzenli aralıklarla eğitilmeleri gerekir.
This research has been done by taking samples from kitchen staff from six hospitals in Konya. The samples have been taken from seventy-two staffs by being washed with sterile Ringer’s solution to the sterile sachets. The samples heve been taken in four forms: with glove, not with glove cleaned, with glove and not with glove not cleaned samples. The samples have been examined from the aspects of E.coli, S.aureus, the bactery of coliform and the mezofilic bactery. The bactery of coliform has been seen as 3,703 kob/log10 in the hand flora of hospital s.aureus. The bactery of E.coli has been seen as 3,391 kob/log10. The number of total mezofilic acrobic microorganism has been seen as almost 4,165 kob/log10 in the hands of hospital staff. The number of yeast and mould have been found as 1,790 kob/log10. Consequently, it is understood that the samples taken from kitchen s.aureus in hospitals are the source of contamination. It ıs understood that the hygiene of staff hands, which affects the hygenic quality of hospital kitchen, are low. At the end of the research, it is understood that kitchen staff in hospitals are uneducated about hygiene and they should be educated about personal hygiene. It is understood that the staff should pass health control regularly and they should be educated about microorganismas and contaminations in regular periods.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konya, Hastaneler, Hospitals, Mutfak personeli, Kitchen staff, El hijyeni, Hand hygiene, Mikrobiyolojik flora, Microbiological flora

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Oflaz, F. (2008). Konya il merkezindeki hastanelerde mutfak personelinin ellerinin mikrobiyolojik florası üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.